• بسیاری از ما، در شرایطی به انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) آمدیم که به وسیله ی افکار و رفتارهای مخرب جنسی مان و شهوت رانی در ناامیدی و درماندگی کامل غرق شده بودیم در اتاقهای جلسات SA، با شگفتی دریافتیم که شهوت، نیروی تحریک کننده ی رفتارهای اجباری و مخرب جنسی ما است. شهوت جنسی، یک فکر یا احساس غیر عادی و افراطی است که ما را به استفاده از خودمان، دیگران و یا اشیاء، برای رسیدن به اهداف مخرب خود محورانه، تحریک میکند بیماری روحانی شهوت، بجای آنچه که یک قدرت بالاتر (خداوندی که درک میکنیم) خواهان تقدیم و عطا کردن به ما است، برانگیختگی جنسی را، «درست همین حالا»، میخواهد. بعدها ما متوجه شدیم شهوت هر چیزی را می خواهد، به غیر از آنچه در هر لحظه ی زندگی به ما عطا میشود. ابتدا باور این موضوع دشوار بود. هنگامی که شروع به پذیرفتن این واقعیت کردیم، چگونگی زندگی بدون شهوت برایمان به چیزی غریب و ناآشنا تبدیل شد. برایمان روشن شده بود که نیاز داریم آن را رها کنیم اما هنوز تردید داشتیم که زندگی بدون شهوت ممکن باشد.

  در انجمن SA، ما افرادی را دیدیم که راهی برای توقف رفتارهای مخرب جنسی شان یافته بودند. این هم واقعاً غیر قابل باور بود. با این وجود، از صداقت آنها و آن چهره های درخشان ، متوجه شدیم این موضوع، حقیقت دارد. آنها پاسخی که ما با درماندگی به دنبالش بودیم را داشتند.

  چرا من نمیتوانم حتی به میزان کم شهوت کنم؟

  از روزهای آغازین بیماری مان فکر میکردیم شهوت دوست ما است. ما به دلایل زیادی از آن استفاده میکردیم به عنوان تفریح تسکین و پناهگاهی برای دوری از درد یا برای فرار از روبرو شدن با مشکلات در جایی از این مسیر بیماری ما دریافتیم شهوت به مشکلی بزرگتر از مشکلاتی که سعی در فرار از آنها داشتیم تبدیل شده است. داروی مسکن ما تبدیل به سم شده بود چیزی که به اصطلاح راه حل خود مینامیدیم، تبدیل به مشکل شده بود. ما کنترل خود را از دست داده بودیم.

  شهوت رانی ، برای ما مشابه سوار شدن بر یک قطار هوایی است. هنگامی که این قطار مرگ شروع به حرکت کند، تقریباً غیر ممکن است که متوقف شود. بنابراین شهوت باید از همان آغاز از همان جایی که اولین جرعه ی شهوت را مینوشیم متوقف شود. در نتیجه خارج شدن از زیر نفوذ و سلطه ی شهوت نیاز به این دارد که ما از همان اول از قرار گرفتن بر روی صندلی آن قطار مرگ خودداری کنیم این به معنای دست کشیدن از آن هیجان و نیز دست کشیدن از ریسک کردن و به خطر انداختن خودمان است اما چطور میتوانیم به چیزهایی پشت کنیم که اجازه دادهایم زندگیمان را برای سالهای زیادی تحت سلطه و اختیار خود داشته باشند؟ چطور میتوانیم اکنون موفق شویم در حالی که پیش از این هزاران بار شکست خورده ایم؟

  اعتیاد ما به شهوت مشابه مشکل معتادان الکلی با الکل است. همان طور که یک معتاد به الکل نمیتواند نوشیدنی الکلی را تحمل کند ما معتادان جنسی نمیتوانیم حتی کوچکترین جرعه از شهوت را تحمل کنیم شهوت همیشه به شهوت بیشتر منجر میشود تا جایی که ما را مست و نشته میکند در هنگام نشتگی مقاومت در مقابل اجبار به انجام رفتار جنسی مخرب غیر ممکن است حتی بدتر از این شهوت ما را بیشتر و عمیق تر به درون رفتارهایی غرق میکند که به خودمان قول داده بودیم هرگز انجام نخواهیم داد. شرم و خجالت حاصل از انجام این رفتارها نیاز به شهوت رانی بیشتر و بیشتر برای سرپوش گذاشتن روی احساس گناه و شرم داشت حقیقتاً شهوت رانی حتی به میزان کم برای معتادان جنسی همانند ما کار نمیدهد.

  چطور میتوانم شهوت رانی را متوقف کنم؟

  اول اینکه ما پذیرفتیم شهوت سرگرم کننده ی ما به رفتارهای اجباری و مخرب جنسی منجر میشود این باور که قدرت داریم رفتارهای ناخواسته ی جنسی را متوقف کنیم و در عین حال، اجازه دهیم شهوت در ذهن ما به حیات خود ادامه دهد میبایست از بین می رفت. نتیجه غیر قابل اجتناب بود اگر ما میخواستیم رفتارهای اجباری و مخرب جنسی را متوقف کنیم شهوت باید از زندگی ما بیرون می رفت.

  دوم اینکه ما پذیرفتیم خودمان نیروی لازم برای متوقف شدن را نداشته و به یک قدرت بزرگتر از خودمان نیاز داریم با تشخیص و به رسمیت شناختن ضعف و عجزمان نیاز خود به فرایند ۱۲ قدم بهبودی حمایت دیگر اعضای در حال بهبودی و نیز نیاز به یک قدرت بالاتر یا خداوندی که درک میکردیم را اقرار کرده و پذیرفتیم.

  سوم اینکه ما تصمیم گرفتیم برنامه ی ساده ی بهبودی SA را دنبال کنیم و ادامه دهیم.

  تمام این موارد کلید گشایش به سمت تجربه ی پیروزی ادامه دار و تدریجی بر شهوت شدند. ما جنگیدن با شهوت رانی را متوقف کرده و شروع به تسلیم آن به قدرت بالاترمان کردیم بعد از عبور از نقطه ی درماندگی و ناامیدی سرانجام توانستیم خودمان را کاملاً در اختیار این برنامه ی بهبودی که تحت عنوان ۱۲ قدم شناخته میشود قرار دهیم.

  چطور میتوانم شهوت رانی را متوقف کنم؟

  پیشنهاد مطالعه : انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) چیست؟

  ولی چه اتفاقی برایم خواهد افتاد؟

  به عنوان کسانی که با مشکل شهوت رانی زندگی کرده ایم، همه خوب میدانیم شهوت چه کاری با ما انجام میدهد شهوت دیواری است که ما را از لذت برقراری ارتباط کامل با خداوند و اشخاص اطرافمان جدا میکند و نمی گذارد از آن برخوردار شویم.

  شهوت عمیق تر و عمیق تر ما را به درون خودمان فرومی برد و ما را به سمت انزواء احساس تنهایی و ناامیدی میکشاند؛ اما هنگامی که ما چرخه ی باطل شهوت را به وسیله ی برداشتن قدم های بهبودی میشکنیم تجربه ی ما از زندگی به طور چشمگیری شروع به تغییر می کند.

  وقتی شروع به بهبود یافتن میکنیم احساس جدیدی از یکی بودن با دیگران به دست میآوریم که ما را بابت زنده بودنمان خوشحال می سازد. اینجا نقطه ی پایان پنهان کاری است نقطه ی پایان دروغ است نقطه ی پایان زندگی دوگانه و متضاد و دو شخصیتی است هنگامی که باراحساس گناه و شرم از دوش ما برداشته می شود. انرژی بیشتری برای خانواده و دوستان کار و تفریح داریم چهره ی زشت و تاریک و پردردسر زندگی جای خود را به یک زندگی شاد پرشور و آزاد و رها می دهد.

  کنار گذاشتن عادت شهوت

  طبق تجربه ی شخصی مان میدانیم که شهوت حیله گر گیج کننده قدرتمند و صبور است متعجب میشویم که چطور ممکن است در زندگی عادی و روزمره ی خود در مقابل چنین دشمنی که هرگز نمی خوابد و آرام نمی گیرد. پیروز شویم؟

  در گذشته، وقتی شهوت در را میکوبید همیشه آن را باز میگردیم. به گونه ای که انگار گزینه ی دیگری برای انتخاب نداشتیم؛ اما امروز در بهبودی، حتماً گزینه ی دیگری برای انتخاب داریم. اینجا ابزارهای زیادی وجود دارند که میتوانیم برای جلوگیری از ورود شهوت به زندگی مان از آنها استفاده کنیم اینجا برخی از آنها ذکر شده است.

  صداقت : برای مدتی بسیار طولانی از اینکه به فرد دیگری بگوییم که واقعاً چه در سرمان میگذرد هراس داشتیم. با مخفی نگه داشتن آن افکار به عنوان یک راز اجازه میدادیم طرز تفکر معتاد گونه و بیمارگونه ی ما رشد کرده و گسترش یابد. با مشارکت افکار و رفتارهایمان با دیگر اعضای SA دریافتیم که بخش زیادی از قدرت شهوت رانی از بین رفت. بدین ترتیب اعضای SA تشویق میشوند که در جلسه و خارج از جلسه مشارکت صادقانه داشته باشند.

  دوری کردن از محرکها: چیزهای زیادی میتوانند شهوت را تحریک کنند فیلم ها مجله ها استخرهای شنا اینترنت، حتی برخی چیزها در روزنامه ی صبحگاهی قطعاً موقعیتهای بی شماری برای شهوت وجود دارند. با بررسی دقیق و صادقانه ی زندگی شخصی مان می توانیم افکار اشخاص مکانها و چیزهایی که به طور مرتب باعث به هم ریختگی بیشتر ما میشوند را شناسایی کنیم به وسیله ی این شناخت، اکنون تصمیم می گیریم از آنها دوری کنیم و بنابراین وسوسه ی شهوت کاهش می یابد.

  دعاء : ما از دعا به هر طریق و شکلی از آن برای دور کردن شهوت از خودمان استفاده میکنیم یک نمونه دعای کوتاه این است. خدایا کمکم کن بسیاری از ما از خداوند درخواست میکنیم تا به فردی که می خواهیم در مورد او و با او شهوت کنیم، خیر و برکت دهد. ما می خواهیم خداوند برای آن شخص همه ی چیزهای خوبی که ما برای زندگی مان خواستار هستیم را فراهم کند با انجام این کار این موضوع که بخواهیم آن شخص را به عنوان ابزار شهوت خود قرار دهیم را متوقف کرده و به جای آن او را یکی از فرزندان «خداوند میبینیم در دعای ساده ی دیگری تقاضا میکنیم خداوندا باشد که هر آنچه در جستجوی یافتنش در آن شخص هستم در تو پیدا کنم.»

  همیاری( راهنما) : راهنما یک شخص در حال بهبودی با تجربه ی بیشتر از ما است که ما را در پیمودن دوازده قدم بهبودی راهنمایی می کند. به طور ایدئال یک راهنما در حال کار کرد قدم هاست در جلسات شرکت میکند و خود نیز یک راهنما دارد یک راهنما میتواند به ما در استفاده از قدم ها برای رها کردن اشتغال ذهنی و اجبار به شهوت رانی به منظور رسیدن به یک زندگی متعادل و شادی بخش کمک کند. چطور ما میدانیم این ابزارها مؤثرند و کار می کنند؟ تجربه ی هزاران معتاد جنسی در حال بهبودی نشان میدهد که این ابزارها در زندگیشان هر روز فقط برای همان روز کار میدهد.

  امیدی وجود دارد!

  پیروزی ادامه دار و تدریجی بر شهوت ، ممکن است. ما برای دریافت کمک، به درگاه خداوندی که درک میکنیم میرویم، برای دریافت حمایت، به انجمن تکیه میکنیم و ما قدمهای SA را برای بهبودی بر می داریم هر فردی که این برنامه را دنبال می کند، مطمئناً در مقابل حمله ی شهوت آسودگی و رهایی عظیمی را می یابد.

  به یاد داشته باشید شهوت در طی یک شب ناپدید نمیشود. هر بار هر روز فقط برای همان روز یک قدم به جلو بردارید. شهوت سرسخت است؛ به آسانی تسلیم نمیشود؛ اما تجربه ی ما نشان داده است هر فردی که از اعتیاد جنسی رنج میبرد اگر تمایل داشته باشد که در مورد مشکل خود صداقت داشته باشد و ۱۲ قدم و ۱۲ سنت برنامه ی بهبودی SA را دنبال کند میتواند بهبود یابد یک زندگی همراه با آزادگی و رهایی برای همه ی ما قابل دستیابی است.

  به یاد داشته باشید شما تنها نیستید اینجا افراد زیاد دیگری هستند که مشکل مشترکی با شما دارند اما در حال بهبودی اند و اکنون منتظرند تا به شما در پیمودن این مسیر کمک برسانند دیگر نیاز نیست تنها بمانید.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
  مکالمه را شروع کنید
  سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم