• راهنما و رهجویی خوب که باید روشی برای زندگی در گروه باشد، بیشترین اهمیت را برای بهبودی گروه دارد ما خود را وقف تازه واردان میکنیم، اما آن ها نیز باید برای راهنمایی شدن تمایل داشته باشند. با این راه است که ما به اینجا رسیده ایم. بهترین فکر ما همانی است که ما را از جایی که بودیم به این برنامه آورد. ما که پاک هستیم باید به تازه واردان راهنمایی مشخص و قابل اعتمادی ارائه دهیم و از طریق کار کردن قدمها به آنها کمک کنیم تا از احساساتشان خارج شده و وارد سلامت و امنیت ناشی از حمایت پاکی شان گردند. راه کارهای عملی برای بهبودی گروه، ص (۷) در این مقاله به راهنما و رهجو بودن در SA میپردازیم.

  مقدمه

  به نظر اکثر اعضای انجمن معتادان جنسی گمنام صرف نظر از مدت پاکی شان راهنمایی و رهجویی اساس برنامه بهبودی ماست راهنمایی و رهجویی آن گونه که در تمام انجمن های ۱۲ قدمی وجود دارد به دو روش انجام میشود. ابتدا به دنبال عضوی که سابقه بیشتری از ما در بهبودی دارد میگردیم و از او می خواهیم که راهنمای ما شود. بعدا خود ما هم وقتمان را به طور آزاد در اختیار اعضایی که به دنبال راهنما می گردند قرار میدهیم راهنمایی و رهجویی راهنمایی گرفتن در کار کردن قدم ها و بعد کمک به دیگر اعضا برای کار کردن قدم هاست با تکیه بر هدایت راهنما از بار سنگین تلاش برای حل مسائل به تنهایی خلاص میشویم راهنمایی و رهجویی نوعی همکاری روحانی است وقتی با راهنما کار میکنیم از تنهایی شک و دودلی رها میشویم و هنگامی که راهنمای دیگران میشویم با دیدن شادی دیگران ما نیز در بهبودی شان سهیم میشویم همچنین تجربه عملی راهنمایی گرفتن از عضوی دیگر کمک میکند شهامت لازم را بیابیم تا وقتی زمانش برسید بتوانیم اراده نیروی برترمان را هنگامی که دعاهای قدم یازده دانش آن را به ما عطا کرد، به اجرا در آوریم.

  راهنمایی خواستن از راهنما

  به کسی نیاز داشتم که مرا بهتر از خودم ببیند حتی اگر در دیدن خودش مشکل داشته باشد. هر کسی را راهنما گرفتم آن قدر نقایص بزرگی داشت که برای بهانه روی برگرداندنم از او کافی بود این تلاش و راهنمایی خواستن من بود که جواب داد. به طور مرتب با راهنما در تماس بودم و به راهنمایی هایش عمل می کردم این روند کمک کرد تا آموزش پذیر شوم و از بسیاری غصه ها و سرگردانی ها نجاتم داد» (SA ص ۱۶۲) بسیاری از ما با عیب و نقصهای چندگانه شخصیتی که هنگام کار کرد قدم ها با آن ها مواجه میشویم به انجمن معتادان جنسی گمنام آمدیم یکی از آن نواقص مشکلی است که با قدرت داریم ما اغلب با تسلیم شدن به یک نیروی برتر مشکل داریم این فکر که اراده و زندگی مان را به دست کسی یا چیزی غیر از خودمان بسپاریم، خاطره درگیری های مان با والدین روسا و دیگر افراد صاحب قدرت را زنده می

  واژه های همچون «اطاعت» یا «سپردن» یا «تسلیم» واژه هایی مشاجره آمیز برای ما بود و فکر می کردیم برای این که انسانهای کاملی باشیم بایستی در مقابل آن مقاومت کنیم.

  فکر تسلیم شدن به راهنمایی دیگر دوباره تمام آن مسائل و درگیری هایی را زنده می کند که در رابطه با «قدرت» در گذشته داشتیم در آغاز از خود می پرسیم آیا این شخص می خواهد به من بگوید که در زندگی ام چه کار باید بکنم؟ اگر از من بخواهد کاری کنم که احساس میکنم برای خودم یا خانواده ام ضرر داشته باشد؛ مانند پرهیز از رابطه جنسی با همسرم یا این که در هفته هر شب در جلسه حاضر باشم یا این که وقت بیکاری ام را به قدم کار کردن با بقیه اعضای انجمن بگذرانم باید چه کار کنم؟ ما فهمیدیم راهنمایی و رهجویی مثمر ثمر به معنای پرورش توانایی خواستن. راهنمایی های ساده است ما به این باور رسیدیم که سپردن خود به راهنما، نشانه آن است که سلامت عقل نداریم و به همین خاطر وارد این برنامه شده ایم. بنابراین اولین قدم ما بیرون آمدن از خودمان و جستجوی کسی بود که در پاکی و بهبودی پخته از ما باشد.

  آیا راهنمای من حتماً باید عضو SA باشد؟

  بسیاری از اعضای اولیه SA مجبور بودند برای راهنمایی گرفتن در کار کردن قدم ها در برنامه های ۱۲ قدمی دیگر به دنبال راهنما بگردند. خوشبختانه ما امروز دارای اعضای زیادی هستیم که واجد شرایط راهنما بودن هستند و از تازه واردان استقبال می کنند. اعضاء علاوه بر پیدا کردن راهنما در گروههای محلی SA در جلسات بین المللی SA جلسات منطقه ای جلسات یک روزه و از طریق تماس تلفنی برای خود راهنما پیدا می کنند. به تازه واردان سفارش میشود هنگام جستجوی راهنما در درجه اول به دنبال کسی باشند که در راستای کارکرد قدم ها از منظر SA و نیز انتقال پیام بهبودی SA به دیگران باشد و آنها را راهنمایی کند اعضایی که راهنمای دیگران میشوند نیز باید به سهم خود تمایل داشته باشند به تازه واردان اهمیت مطالعه نشریات را گوشزد کنند؛ چون همین نشریات هستند که پاکی و بهبودی در SA را تعریف و SA را از دیگر انجمن های بهبودی متمایز میکنند.

   

  آیا راهنمای من حتماً باید عضو SA باشد؟

   

  مشارکت اعضاء: به تنهایی نمیتوانم

  کسی که از خودش دفاع میکند خود را فریب میدهد این حرف تجربه من از راهنمایی و رهجو بودن را به خوبی نشان میدهد. من نمی توانم به تنهایی پاک بمانم هر چند که بیشتر اوقات این نکته را فراموش میکنم بارها در انجمن شنیده ام نیرویی در گروه هست که فراتر از قدرت افراد است. این حرف در مورد وقتی که با راهنمایم ملاقات میکنم نیز صدق میکند وقتی ما با هم هستیم چیزی اتفاق می افتد که نمی توان توضیحی منطقی برای آن داشت نیرویی وجود دارد که وقتی هر یک از ما تنها هستیم وجود ندارد راهنمایم به من کمک کرد تا به مسائل طور دیگری نگاه کنم بیشتر اوقات توصیه های او چنان مناسب است که من فکر میکنم میتواند روحم را بخواند. خود من هم همین تجربه را با رهجوهایم داشته ام ممکن است. برایشان مشکلی پیش بیاید یا برای کار کرد قدم ها نیاز به کمک داشته باشند من گاهی پیشنهادهایی میدهم که قبلاً هرگز نشنیده یا حتی به آن فکر نکرده بودم اگر تمایل داشته باشم نیروی برتر من در هر دو مورد حضور دارد و مسائل را حل میکند. همچنین راهنمایم یاریم میدهد تا در مواقعی که به تنهایی عمل میکنم دیوانگی افکارم را ببینم قسمتی از راهنما و رهجویی  در SA این است که کسی را داشته باشیم تا افکارمان را با او در میان بگذاریم و از دیوانگی پرهیز کنیم بهترین افکارم مرا به جایی رساند که به SA احساس نیاز کردم من به راهنما نیاز دارم که به من کمک کند تا در راه باقی بمانم به تنهایی نمیتوانم پاکی و بهبودی را به دست آورده و حفظ کنم همچنین ببینید راهنمایی گرفتن در SA ص (۷۲

  درخواست راهنمایی از نیروی برتر

  ما برخورداری از مزیت بزرگ دیگر راهنما و رهجو بودن در SA را دریافته ایم به تدریج فهمیدیم که پیروی از راهنما تمرین خوبی است برای پیروی از نیروی برترمان به خصوص برای آن دسته از ما که به آسانی راهنمایی نمیگیریم میدانیم که این یک برنامه روحانی است و ما باید تنها برای آگاهی از خواست خداوند و قدرت اجرای آن دعا کنیم. اگر از راهنما کمک نگیریم چطور میتوانیم به خواست خداوند برای خود پی برده و از عهده اجرای آن برآییم ؟

  چطور میتوانیم بنا به قدم سه اراده و زندگیمان را به مراقبت خداوند برگردانیم اگر از کسی که در انجمن پیش از ما وارد این مسیر شده راهنمایی نگیریم؟ اغلب اوقات اراده خداوند برای ما توسط انسانهای دیگر به خصوص اعضای SA بیان میشود. به همین خاطر باید یاد بگیریم به دیگران گوش دهیم و با دقت به حرفهایشان توجه کنیم. همچنین از اشارات متعدد به اصطلاحات راهنما » و «راهنما و رهجویی در کتاب سفید SA و همچنین در کتاب بزرگ AA روشن است که راهنما و رهجویی در برنامه بهبودی ما از ابتدا یک معیار در نظر گرفته شده است نه یک استثناء.

   

  مشارکت اعضاء

  مشارکت اعضاء راهنما و رهجویی به من در اطاعت از خدا کمک میکند

  در شش سالگی سرکشی علیه قدرت در من بسیار قوی بود وقتی پدرم میگفت که قصد دارد من را به یک دانشکده نظامی بفرستد که در آن پسران سرکشی مثل من را شلاق میزنند تا آدم شوند گفتم اگر این کار را بکند فرار میکنم این حرف چنان برای من تلخ بود که وقتی بزرگ شدم رشته ای را انتخاب کردم تا از خدمت سربازی معاف شوم؛ حتی زمانی که همه دوستانم در حال اعزام به خدمت بودند.

  در عین حال خیال میکردم راه بهتری برای مواجهه با قدرت بلدم اگر من هم میتوانستم از عقلم برای کسب مهارت آنها استفاده کنم میتوانستم احترام آنها را به گونه ای به دست بیاورم که من را هم مثل خودشان حساب کنند و نه زیر دستشان این روش در دانشگاه که استادان به جای انتقاد از کار من به عنوان زیر دستشان مرا به دستیاری در انجام پروژه ها دعوت می کردند، خوب جواب داد. بعداً دیدم که این روش برای درمان گرهایی که خیال می کردند من به جای برخورد و دخالت فقط به یادآوری تشویق و حمایت آنها نیاز دارم تا تمایل ظاهری ام افزایش یابد نیز جواب میدهد.

  اکنون در برنامه بهبودی SA من فرصت دارم تا از طریق کار کردن با راهنما و نیز راهنمایی دیگران با این مشکل کنار بیایم

  من متقاعد شده ام که بعضی از ما هیچ وقت راهنما انتخاب نمیکنند زیرا مثل من در برابر قدرت مقاومت نشان میدهند.

  تا زمانی که راهنمایم از من انجام اعمالی نامعقول شرم آور تحقیر آمیز، غیر قانونی، فریب کارانه و یا زیان بخش و خطرناک برای خودم و دیگران نخواهد باور دارم که باید راهکار او را به عنوان ابزاری برای رشد در مسیر اطاعت خداوند دنبال کنم اگر زندگی راهنمای من نیاز به اصلاح دارد این مسئولیت نیروی برتر و راهنمای اوست نه مسئولیت من من فقط باید تراز خودم را بگیرم و یاد بگیرم که با فروتنی تسلیم کسی باشم که آگاهی بیشتری از من در مورد چگونگی کار کرد برنامه SA دارد.

  گاهی عصبانی میشوم و رنجش میگیرم که چرا نمیتوانم مدعی قدرت برتر » باشم. اما وقتی آن خشم و رنجش را میسپارم شاید هزار بار قبل از این که رهایش کنم دوباره آرامشم را به دست می آورم و میفهمم نیروی برترم از طریق وظایف سختی که راهنمایم بر عهده من گذاشته چه چیزی را و چگونه میتواند به من بیاموزد.

  دوازده قدم معتادان جنسی گمنام

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ————————————————————————————————————————————

  اصول بهبودی الکلی های گمنام که پایه انجمن معتادان جنسی گمنام است پمفلت جامعی درباره راهنما و رهجو  در SA منتشر کرده که برای خیلیها در SA ارزشمند بوده است. این پمفلت برای افراد و گروه های SA بسیار توصیه میشود سفارش کامل فرم برای نشریات AA از دفتر کل خدمات AA به این آدرس ممکن است

  Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163

  اقتباس مطالب از نشریات SA در سالهای ۱۹۸۴،۱۹۸۲، ۱۹۸۹ و ۲۰۰۱ چاپ مجدد با اجازه از نشریات SA

  نقل قول از معتادان جنسی گمنام با استفاده از نشان SA و شماره صفحه مایه امتنان است. حق تألیف ۱۹۸۹،۱۹۸۴،۱۹۸۲ و ۲۰۰۱ متعلق به نشریات SA است. استفاده شده با کسب اجازه از نشریات SA

  ———————————————————————————————————————————–

  اگر فکر میکنید با سکس یا اعتیاد شهوت مشکل دارید ما از شما دعوت میکنیم تا در یکی از جلسات SA شرکت نمایید از مرکز اطلاعات تلفن شماره تلفن معتادان جنسی گمنام را گرفته و با دفتر خدمات جهانی SA به شماره ۸۷۷۷-۴۲۴-۸۶۶ به طور رایگان تماس بگیرید در آمریکا و یا از وب سایت ما به این آدرس دیدن فرمایید: www.sa.org” . جلسات آنلاین و تماس از راه دور نیز در دسترس است. رونوشت های دیگر این پمفلت و فهرست نشریات را میتوان به این آدرس سفارش داد

  SAICO

  P.O. Box 3565

  Brentwood, TN 37024-3565

  Phone: 615-370-6062

  Fax: 615-370-0882

  E-mail: saico@sa.org

  Website: http:٫٫www.sa.org

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
  مکالمه را شروع کنید
  سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
  ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم