قدم‌های دوازده‌گانه

1– ما پذیرفتیم كه در برابر شهوت کاملا ضعیف بوديم، به طوری که زندگی‌مان بهم‌ریخته شده بود.
چه كسی مايل است شكست كامل را قبول كند؟ پذيرفتن ضعف، اولين گام در آزادی است – رابطه فروتنی و هشياری – وسوسه فكری به علاوه آلرژی بدنی – چرا هر معتاد جنسی بايد به انتهای خود برخورد بکند؟
۲- به این باور رسیدیم که قدرتی بزرگ‌تر از خودمان، می‌تواند سلامت روان را به ما بازگرداند.
چه چیز را می‌توانیم باور کنیم؟ SA درخواستی برای باوریافتن ندارد؛ دوازده گام‌ تنها پیشنهاداتی هستند – اهمیت داشتن یک ذهن باز – راه‌های مختلف رسیدن به نقطه ایمان – جایگزینی SA به عنوان قدرت بالاتر – گرفتاری‌های حاصل از عدم تشخیص درست – موانع بی‌تفاوتی و پیش‌داوری – یافتن ایمان از دست رفته در SA، مشکلات روشن‌فکرنمایی و خودبسندگی – طرز تفکر منفی و مثبت – پارسانمایی و تعصب – انعطاف ناپذیری از خصوصیات مشخص معتادهای جنسی است – قدم دوم نقطه عطفی در بدست آوردن سلامتی است – رابطه صحیح با خداوند.
۳– تصميم گرفتیم خواسته‌ها و و زندگی‌مان را به مراقبت پروردگار، بدان‌گونه كه او را می‌فهمیدیم، بازگرداندیم.
گام سوم مشابه بازکردن یک در کاملا بسته است؛ چطور می‌توانیم اجازه دهیم خداوند وارد زندگی‌مان شود؟ مایل‌بودن کلید است – وابستگی به عنوان ابزاری برای استقلال – خطرات خودبسندگی – بازگرداندن خواسته‌هایمان به سمت قدرت بالاتر – استفاده نابجا از قدرت شخصی – تلاش و تقلای لازم برای انطباق با قدرت خداوند.
۴- يك ترازنامه جستجوگرانه و بدون‌ترس اخلاقی از خودمان بدست آوردیم.
چگونه غریزه‌ها می‌توانند از کارکرد مناسب خود خارج شوند – قدم چهارم تلاشی برای یافتن مشکلات و ضعف‌های‌مان است – مشکل اساسیِ خارج شدن غرایز، از جایگاه خود – ترازنامه اخلاقی به غلط راهنمایی و تهیه شده، می‌تواند نتایجی مانند احساس گناه، بزرگ نمایی، یا ملامت دیگران را به همراه داشته باشد – مشخصات خوب هم، می‌تواند همراه با ضعف‌ها و مشکلات دیده شود – توجیه خود برای مسائل مختلف خطرناک است – خواسته ما برای تهیه ترازنامه، می‌تواند برای‌مان روشنایی و اطمینان جدیدی به همراه بیاورد – گام چهارم، شروعی است برای تمرین یک زندگی بروز – نشانه‌های متداول عدم امنیت عاطفی، «نگرانی، عصبانیت، دلسوزی نسبت به خود، و افسردگی» است – ترازنامه روابط‌مان را بازبینی می‌کند – اهمیت دقیق‌بودن ترازنامه.
۵- چگونگی دقیق خطاهای‌مان را با خداوند، خودمان و با يك انسان ديگر بررسی کردیم.
دوازده گام، باعث حذف شخصیت کاذب (نفس – من) می‌شود – گام ۵، دشوار اما برای رسیدن به هوشیاری، و ذهنی آرام و آزاد ضروری است – بدون پذیرفتن بدون‌ترس ضعف‌هایمان، عده کمی می‌توانند هوشیار باقی بمانند – چه چیزی از قدم پنجم دریافت می‌کنیم؟ شروع یگانگی واقعی با دیگران و خداوند؛ از دست رفتن احساس تنهایی، دریافت بخشش و دادن آن به دیگران؛ یادگیری تواضع؛ بدست آوردن واقعیت و روبرویی با خودمان – ضرورت روبرویی کامل با خودمان – خطر منطق نمایی – چگونه فردی قابل اعتماد را انتخاب کنیم؟ نتیجه، آسودگی، و خدا آگاهی است – یکی‌شدن با خداوند و دیگران، ما را برای برداشتن گام‌های بعدی آماده می‌کند.
۶- کاملا آماده بودیم تا خداوند همه این ضعف‌های شخصیتی را برطرف گرداند.
گام شش برای پیشرفت روحانی ضروری است – شروع یک فعالیت در طول زندگی – تشخیص تفاوت بین تلاش برای رسیدن به قصد، و کامل‌بودن – چرا ما باید تلاش‌ را ادامه دهیم – «آماده بودن» خیلی زیاد مهم است – ضرورت انجام اقدامات عملی – به تاخیرانداختن خطرناک است – مخالفت (طغیان) می‌تواند کشنده باشد – نقطه‌ای که در آن ما اهداف کوچک‌مان را رها می‌کنیم و به جهت قدرت خدا برای‌مان حرکت می‌کنیم.
۷- با فروتنی از او درخواست کردیم کمبودهای‌مان را برطرف گرداند.
چرا تواضع (فروتنی)؟ این چه معنایی برای ما می‌تواند داشته باشد؟ راهی فراخ برای رسیدن به آزادی حقیقی روح انسانی – ابزاری ضروری برای همزیستی -ارزش حذف شخصیت کاذب (ایگو – من) – شکست و بهم‌ریختگی از طریق فروتنی، تغییر شکل می‌یابد – توانایی از ضعف ایجاد می‌شود – درد، هزینه پذیرفتن یک زندگی جدید است – ترس ناشی از محورقراردادن خود در وقایع، فعال‌کننده ضعف‌های ماست – گام هفتم تغییری در نگرش و دید ما به جهان است که در آن، به ما اجازه قرارگیری در جهت پروردگار را می‌دهد.
۸- لیستی از همه اشخاصی که به آن‌ها آسیب رسانده بودیم تهیه کردیم، و خواهان برطرف کردن همه آن آسیب‌ها، از آن‌ها شدیم.
این قدم و دو قدم بعدی بر روی روابط شخصی ما متمرکز می‌شوند – یادگیری نحوه زندگی با دیگران اتفاقی جالب توجه است – موانع: بی‌میلی برای رهاکردن؛ عدم پذیرفتن اشتباهات‌مان در رابطه با دیگران؛ خود را به فراموشی زدن – ضرورت بازبینی دقیق گذشته – از بررسی دقیق، یک درون‌بینی عمیق برای‌مان بدست می‌آید – انواع آسیب‌هایی که به دیگران خورده است – پرهیز از داوری‌های بی‌جا – درنظرگرفتن هدف‌مان – گام ۸ شروعی برای پایان انزوا و تنهایی است.
۹- در هرجای ممکن، این آسیب‌ها را از آن اشخاص به طور مستقیم برطرف کردیم، به استثنای هنگامی که انجام این کار ممکن بود آسیب جدیدی به ایشان یا دیگران وارد کند.
برای جبران آسیب‌ها به شکلی خوب، داشتن یک حالت آرام اولین پیش‌نیاز است – درنظرگیری یک زمان مناسب برای برطرف‌کردن آسیب‌ها اهمیت دارد – شهامت چیست؟ ملاحظه به معنای درنظرگیری برخی اتفاقات محتمل است – جبران آسیب‌ها هنگامی که ما به SA پیوستیم شروع شد – صلح درونی نمی‌تواند با هزینه‌کردن بر دیگران بدست آید – نیاز به دقت و احتیاط – آمادگی برای جبران عمل‌های گذشته‌مان و پاسخ‌گویی برای آن‌ها روح قدم نهم است.
۱۰- به بدست آوردن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هنگامی که در خطا بودیم، سریعا آن را بررسی کردیم.
آیا می‌توانیم هوشیار باقی بمانیم و تعادل عاطفی خود را تحت هر شرایطی حفظ کنیم؟ درون‌نگری به یک عادت منظم تبدیل می‌شود – پذیرش، شناخت، و اصلاح ضعف‌ها با شکیبایی – بهم‌ریختگی عاطفی – هنگامی که از گذشته آزاد می‌شویم، با چالش‌های کنونی می‌توانیم روبرو شویم – انواع مختلف ترازنامه -عصبانیت، رنجیدگی، حسادت، غبطه، دلسوزی نسبت به خود، و غرور آسیب‌خورده همه می‌توانند به شهوت ختم شوند – خودنگهداری اولین هدف است -جلوگیری از «برزگ بینی مسائل» (بزرگ نمایی) – دیدن همزمان داشته‌ها و کمبودها – بررسی انگیزه‌ها.
۱۱- با دعا و مراقبه برای ارتقا رابطه آگاهانه‌مان با پروردگاری که درک می‌کردیم کوشیدیم، و تنها برای آگاهی از خواست او برای‌مان و قدرت انجامش دعا کردیم.
مراقبه و دعا کانال‌های اصلی به قدرت بالاتر هستند – ارتباط بین بررسی خود، و مراقبه و دعا – یک پایه محکم برای زندگی – چطور باید مراقبه کنیم؟ مراقبه کَرانه‌ای ندارد – یک جستجوی شخصی – اولین نتیجه تعادل عاطفی است – درباره دعا چی؟ درخواست روزانه برای فهمیدن قصد خداوند و موفقیت در اجرای آن – نتایج واقعی دعا (خواندن خداوند) فراتر از درخواست ماست – پاداش مراقبه و دعا.
۱۲– با بيداری روحی بدست‌آمده از این گام‌ها، سعی کردیم این پيام را به معتادان جنسی برسانیم و این اصل‌ها را در همه امور زندگی به اجرا بگذاریم.
شاد زیستن موضوع گام دوازدهم است – عمل در اینجا یک واژه کلیدی است – بخششی که در آن چشم‌داشتی وجود ندارد – عشقی که بر روی آن برچسب قیمتی وجود ندارد – بیداری روحانی چیست؟ یک حالت جدید از آگاهی و بودن که به عنوان هدیه دریافت شده است – آمادگی برای دریافت هدایایی که در تمرین دوازده گام وجود دارد – واقعیت باشکوه – پاداش کمک به دیگر معتادان جنسی – انواع شکل‌های اجرای گام دوازدهم – مشکلات اجرای گام دوازدهم – اجرای این اصل‌ها در همه امور زندگی‌مان چگونه است؟ با تمرین گام‌ها، یکنواختی، درد و فاجعه به وسایلی برای آزادی تبدیل شدند – دشواری‌های تمرین گام‌ها – «دو-گامی»، تغییر حالت به «دوازده-گامی» و ظهور ایمان – پیشرفت روحانی راه‌حلی است برای مشکلات‌مان – قراردادن پیشرفت روحانی در اولویت نخست – سلطه‌جویی و وابستگی بیش از حد – قراردادن زندگی‌مان بر پایه داد و ستد متقابل – اتکا به خدا برای بهبودی از اعتیاد به شهوت (اعتیاد جنسی) ضروری است – «اجرای این اصل‌ها در همه امور زندگی‌مان»: روابط خانوادگی در SA – تغییر دیدگاه در امور مادی – تغییر احساسات درباره اهمیت شخصی – بازگشت غرایز به هدف واقعی خود – درک درست کلید گرایش‌های درست، و در نتیجه عمل درست کلید یک زندگی خوب است.

9 پاسخ

 1. سلام
  باید از کجا شروع کرد.
  من شرایط حضور در جلسه را ندارم نمی خواهم نرم افزار دانلود کنم. (نمی خواهم کسی بدونه.)
  میخواهم کمکم. کنید.

 2. سلام.خواهش میکنم کمکم کنید منم چند سال مبتلام به خودارضایی چیکار کنم گروه تو تلگرام ندارید

 3. سلام منم بشدت به بیماریه خودارضایی مبتلا بودم و در حال حاضر با درخواست از خدا تونستم ک تا حدودی کاهشش بدم ولی باز هم مرا ازار میدهد دلم میخواد ک ب جلسات sa بروم اما ترس اجازه نمیدهد

 4. سلام محمد هستم
  21 ساله اعتیاد شدید به خودارضایی دارم
  به کمک نیاز دارم
  دارم نابود میشم :(:(:(:(

 5. باسلام منم این مشکل دارم این بیماری است که پذیرفتم من بیماری اعتیادداشتم برای بهبودی اقدام کردم و خداراشکردارم نتیجه مثبت میگیرم الان هم دوست دارم بیشترباجلسهSA اشنا بشم وعملکردمثبت داشته باشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم