اپلیکیشن اندرویدی ما را امتحان کنید

اپلیکیشن جامع اندرویدی انجمن SA ایران؛ این اپلیکیشن بصورت جامع می‌باشد، و هر آنچه درمورد انجمن نیاز است، بخصوص برای تازه واردان در دسترس می‌باشد؛ تمام پمفلت ها، مقالات مفید درمورد بهبودی از اعتیاد جنسی ، آدرس جلسات، روزشمار پاکی ، بخش تازه‌واردان ، گالری، اخبار و...؛ در آینده امکانات بیشتری اضافه خواهد شد.

اپلیکیشن نشریات انجمن SA

اپلیکیشن نشریات انجمن SA ایران؛ در این اپلیکیشن تمام نشریات انجمن بصورت PDF قابل تهیه می‌باشد. همچنین فایل صوتی نشریات انجمن SA نیز در دسترس می‌باشد.

آموزش استفاده از اپلیکیشن نشریات

باز کردن چت