#6550
moradislami
مشارکت کننده

واز زندگی با شهوت خسته شدیم ونمی توانیم به این سبک زندگی کنیم این باور تمایل به تغییر در وجود ما زنده خواهد کرد