• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

کتاب قدم در عمل (Step into Action)

 

 • آیا من یک معتاد جنسی هستم؟ - خود را بررسی کنید!

  شما می‌توانید این موضوع را درباره خودتان متوجه شوید.

  تشخیص‌ فاقدقدرت‌بودن‌مان آن چیزی است که ما آن را «کارکردن گام یک» می‌نامیم. همان‌طور که در عبارت قدم یک آمده است، «ما پذیرفتیم در برابر شهوت فاقدقدرت بودیم - و اینکه زندگی‌مان بهم‌ریخته شده بود»

  این زمان برد و اغلب مقدار زیادی درد را متحمل

  ...
 • نتیجه زنای ذهنی (تاثیر شهوت)

  «اتومبیل من بر روی ریل قطار متوقف‌شده و روشن نمی‌شود. من در داخل ماشین گیرکرده‌ام و در‌ها و پنجره‌ها نیز باز نمی‌شوند. نمی‌توانم از ماشین خارج شوم. قطاری در‌حال نزدیک‌شدن است. من برای متوقف‏ کردن قطار یا خروج از ماشین و نجات خودم هیچ قدرتی ندارم.» چیزی که من قدرت انجامش را ندارم چیست؟

بالا