کانال تلگرام SAPERSIAN@

کانال تلگرام SAPERSIAN@ - بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی

 

اینجا مشکلی وجود دارد که باعث ناامیدی ما شده - ما می‌خواهیم افکار و رفتار جنسی اجباری خود را متوقف کنیم، اما نمی‌توانیم! برای ترک‌ آن‌ها تلاش می‌کنیم، اما به نتیجه نمی‌رسیم. اگر شما با رابطه جنسی، شهوت، پورنوگرافی (تصاویر و فیلم‌های جنسی)، خودارضایی، و هرگونه‌ای از افکار و

...