•  آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰   

                                                          بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شهوت (Lust)

 

 • اعتیاد به شهوت - یک داستان شخصی

  چطور اتفاق افتاد؟ امیدوارم هرگز فراموش نکنم؛ چون اگر فراموش کنم احتمال دارد به جای قبلی‌ام برگردم و فکر کنم که می‌توانم مثل یک شخص محترم شهوت‌رانی کنم. می‌بینید! من یک معتاد جنسی هستم، درست مثل یک الکلی؛ با این تفاوت که داروی من به جای مشروبِ الکلی، شهوت جنسی است.

 • رهایی از وسوسه

  تسلیم

  پاسخ‌دادن به وسوسه آن را به‌طور بی‌وقفه‌ای قدرتمند می‌‌کرد و سرکوبِ آن، فشاری درونی را باعث می‌‌شد؛ تا اینکه این فشار منجر به اتفاق دیگری می‌شد. هر دو گزینه، وضع را وخیم‌تر می‌‌ساخت. ما بین یک صخره و تخته‌سنگ قرار داشتیم. ما هرگز از گزینه دیگر یعنی تسلیم، خبری نداشتیم. تسلیم؛ چه واژۀ رهایی‌بخشِ زیبایی برای آن دسته از ما که به آن عمل می‌‌کنیم!

 • هدیه برادرانه – بهبودی از بیماری همجنس گرایی

  خانواده

  من سومین فرزند خانواده بودم. مادرم در خانه فعالیت داشت، کارهای معمول خانواده را اداره می‌کرد، و شب‌ها، هنگامی که پدرم به خانه برمی‌گشت، غذای گرمی را بر روی میز قرار داده بود. پدرم هر روز کار می‌کرد و عصرها ساعت ۶ باز می‌گشت، و آخر هفته‌ها در خانه بود. او به ما در انجام تکالیف‌مان و درست‌کردن دوچرخه‌های‌مان کمک می‌کرد.

بالا