• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شهوت (Lust)

 

 • آیا من یک معتاد جنسی هستم؟ - خود را بررسی کنید!

  شما می‌توانید این موضوع را درباره خودتان متوجه شوید.

  تشخیص‌ فاقدقدرت‌بودن‌مان آن چیزی است که ما آن را «کارکردن گام یک» می‌نامیم. همان‌طور که در عبارت قدم یک آمده است، «ما پذیرفتیم در برابر شهوت فاقدقدرت بودیم - و اینکه زندگی‌مان بهم‌ریخته شده بود»

  این زمان برد و اغلب مقدار زیادی درد را متحمل

  ...
 • اعتیاد به شهوت - یک داستان شخصی

  چطور اتفاق افتاد؟ امیدوارم هرگز فراموش نکنم؛ چون اگر فراموش کنم احتمال دارد به جای قبلی‌ام برگردم و فکر کنم که می‌توانم مثل یک شخص محترم شهوت‌رانی کنم. می‌بینید! من یک معتاد جنسی هستم، درست مثل یک الکلی؛ با این تفاوت که داروی من به جای مشروبِ الکلی، شهوت جنسی است.

 • رهایی از وسوسه

  تسلیم

  پاسخ‌دادن به وسوسه آن را به‌طور بی‌وقفه‌ای قدرتمند می‌‌کرد و سرکوبِ آن، فشاری درونی را باعث می‌‌شد؛ تا اینکه این فشار منجر به اتفاق دیگری می‌شد. هر دو گزینه، وضع را وخیم‌تر می‌‌ساخت. ما بین یک صخره و تخته‌سنگ قرار داشتیم. ما هرگز از گزینه دیگر یعنی تسلیم، خبری نداشتیم. تسلیم؛ چه واژۀ رهایی‌بخشِ زیبایی برای آن دسته از ما که به آن عمل می‌‌کنیم!

 • نتیجه زنای ذهنی (تاثیر شهوت)

  «اتومبیل من بر روی ریل قطار متوقف‌شده و روشن نمی‌شود. من در داخل ماشین گیرکرده‌ام و در‌ها و پنجره‌ها نیز باز نمی‌شوند. نمی‌توانم از ماشین خارج شوم. قطاری در‌حال نزدیک‌شدن است. من برای متوقف‏ کردن قطار یا خروج از ماشین و نجات خودم هیچ قدرتی ندارم.» چیزی که من قدرت انجامش را ندارم چیست؟

بالا