• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

خودارضایی (استمنا - رابطه جنسی با خود)

 

 • آیا من یک معتاد جنسی هستم؟ - خود را بررسی کنید!

  شما می‌توانید این موضوع را درباره خودتان متوجه شوید.

  تشخیص‌ فاقدقدرت‌بودن‌مان آن چیزی است که ما آن را «کارکردن گام یک» می‌نامیم. همان‌طور که در عبارت قدم یک آمده است، «ما پذیرفتیم در برابر شهوت فاقدقدرت بودیم - و اینکه زندگی‌مان بهم‌ریخته شده بود»

  این زمان برد و اغلب مقدار زیادی درد را متحمل

  ...
 • من یک معتاد جنسی هستم!

  رفتارهای اجباری جنسی

  قبل از SA، وقتی «چیزی» برای من پیش می‌آمد، زندگی‌ام پر از داستان‌های عجز بود. فرایند من شروع می‌شد و من درنهایت آن چیزهایی را که بار‌‌هاوبار‌‌ها گفته بودم هرگز انجام نمی‌دهم، انجام می‌دادم. چقدر گفته بودم: «دیگر هرگز تکرار نمی‌کنم»؟ گذراندن ساعت‌‌‌‌ها وقت پای تماشای پورنو و یا ‌بارها خودارضایی(استمنا) در روز؛ زندگی من پیوسته با تخیلات جنسی و شهوت پرشده بود.

بالا