سوالاتی درباره اعتیاد جنسی

 

- آیا من به این نتیجه رسیده‌ام که افکار جنسی، تخیلات عاشقانه و روابط جنسی، در زندگی روزانه‌ام اختلال ایجاد کرده‌اند؟

- آیا متوجه این موضوع شده‌ام که تخیلات جنسی را به زندگی واقعی ترجیح می‌دهم؟

- آیا من از رفتارهای دیگران برداشت‌های جنسی دارم؟

- آیا من در افکارم غرق می‌شوم؟