• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

جلسات بانوان

برای اطلاع از آدرس جلسات بانوان ایران با شماره‌های زیر تماس گرفته شود:

 

استان آذربایجان شرقی: 09142175104

استان اصفهان: 09136830799

استان خراسان رضوی: 09157135811

استان خوزستان:  اهواز  09031981390،   خرمشهر  09337914919

استان تهران: 09380092293

استان فارس: 09336931272

استان کرمان: 09131418641

استان مرکزی: 09191985967

استان یزد: 09305584017

سایر استان‌ها: 09902320013

 

نمایش فرم نظردهی
Top