• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شماره تماس آدرس جلسات بانوان ایران - انجمن SA:

 

۱- آذربایجان شرقی:  09142175104

۲- اصفهان:  09136830799

۳- خراسان رضوی:  09157135811

۴- خوزستان:  09031981390  (اهواز)  -  09337914919  (خرمشهر)

۵- تهران:  09380092293

۶- فارس:  09336931272

۷- کرمان:  09131418641

۸- مازندران:  09033406659  (بابلسر)

۹- مرکزی:  09191985967

۱۰- یزد:  09305584017

سایر استان‌ها:  09902320013

 

نمایش فرم نظردهی
بالا