• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

جلسات بانوان

آدرس جلسات بانوان - انجمن SA:

 

۱- آذربایجان شرقی: 09142173326

۲- اصفهان: 09136830799

3- تهران و البرز: 09380092293

4- خراسان رضوی: 09106755202

5- خوزستان: 09394381456

۶- فارس: 09336931272

۷- قزوین: 09395369751

۸- قم: 09121521206

۹- کرمان: 09131418641 - 09212052024

۱۰- مازندران: 09033406659

۱۱- مرکزی: 09032059523

۱۲- یزد: 09305584017

- ایران: 09902320013

 

برای پیوستن به کانال مختص بانوان در تلگرام می‌توانید با شماره آدرس جلسات بانوان ایران تماس بگیرید: 09902320013

بستن فرم نظردهی

2000 تعداد کاراکتر باقیمانده


بالا