• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان کردستان

شماره تماس آدرس جلسات استان کردستان: 09180591004

آدرس جلسات

 

1- سنندج، میدان کانی کوزله، درمانگاه امام شافعی

یکشنبه، چهارشنبه (ساعت 19:30)

نمایش فرم نظردهی
Top