• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان قم

شماره تماس آدرس جلسات استان قم: 09107557561

آدرس جلسات

 

1- قم، خیابان اراک (امير كبير)، حدفاصل پل نیروگاه و پل حجتيه، نبش كانون بسيج امام رضا، نمازخانه الغدیر

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه (شش ماه اول سال، ساعت 20؛ شش ماه دوم سال، ساعت 19)

نمایش فرم نظردهی
بالا