• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

آدرس و زمان برگزاری برخی از جلسات انجمن SA در خارج از کشور را می‌توانید از طریق آدرس زیر مشاهده نمایید:

http://sexaholicsanonymous.eu/meetings-map

(اطلاعات برگزاری جلسات بر روی نقشه قرار دارد)

بالا