• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان لرستان

آدرس جلسات

 

1- نورآباد، پارک بابا طاهر

سه شنبه و جمعه (ساعت 19)

شماره تماس: 09169616613

 

2- ازنا، اداره بهزیستی

جمعه (ساعت 18 «شش ماه اول سال»، ساعت 20:30 «شش ماه دوم سال») 

 

3- کوهدشت، پارک کشاورز

دوشنبه (ساعت 14)

نمایش فرم نظردهی
بالا