• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان کردستان

شماره تماس آدرس جلسات استان کردستان: 09180591004

آدرس جلسات

 

1- سنندج، میدان مادر، کانون هموفیلی

دوشنبه (ساعت ۱۹) - جمعه (ساعت ۱۸)

نمایش فرم نظردهی
بالا