• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان خراسان رضوی

شماره تماس: ۰۹۱۵۶۴۶۱۷۸۰ -  09304198030
آدرس جلسات
 
1- مشهد، بلوار سازمان آب، شهید صادقی 10 کلینیک دهک زاده
یکشنبه، سه شنبه (ساعت 14:15)
 
2- گروه بانوان (شماره تماس: 09106755202)
 
3- مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان 18، داخل کوچه سمت چپ، درب سبز رنگ بزرگ
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه (ساعت 19)
جمعه (ساعت 14:30)
 
4- مشهد، بلوار مصلی بین مصلی 10 و 12، کلینیک صداقت
شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه (ساعت 19)
 
5- گناباد، میدان آزادی، فلکه مند، روبروی سفالگری هادی، مسجد امیرالمومنین
دوشنبه، جمعه (ساعت 19:30)
شماره تماس: 09016319181
 
6- قاسم اباد، شهرک فلاحی، حسینیه جان نثاران
دوشنبه (ساعت ۱۷:۳۰)
 
7- کاشمر
یکشنبه (ساعت 19)، جمعه (ساعت 10 صبح)
شماره تماس: ۰۹۱۵۷۰۵۲۲۶۲
نمایش فرم نظردهی
بالا