• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شماره تماس آدرس جلسات استان همدان: 09182057003

آدرس جلسات

 

1- همدان

يكشنبه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه (ساعت 19:30)

شماره تماس: 09182057003

 

2- قروه در جزین

یکشنبه (ساعت 21)

شماره تماس: 09014887877

 

3- توسیرکان

شنبه، دوشنبه، پنج‌شنبه (ساعت 19)

شماره تماس: 09185086103

 

4- کبوترآهنگ

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (ساعت 18:30)

شماره تماس: 09182933758

 

5- کنگاور

چهارشنبه (ساعت 20)

شماره تماس: 09367513427

 

6- اسدآباد

شنبه (ساعت 20:30)

نمایش فرم نظردهی
بالا