• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان سیستان و بلوچستان

شماره تماس آدرس جلسات استان کرمان، و سیستان و بلوچستان: 09162433120

آدرس جلسات

 

1- زاهدان، بلوار جانبازان، تقاطع امیر معز، طبقه بالای قنادی طوس

روزهای زوج هفته (ساعت 20:30 تا 21:30)

شماره تماس: 09155412185

 

2- سراوان، زایشگاه قدیم

روزهای زوج هفته (ساعت 20 تا 21)

شماره تماس: 09156804540

نمایش فرم نظردهی
Top