• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

استان آذربایجان غربی

شماره تماس: 09907880681

 

1- ارومیه، خیابان بعثت (عسگرآبادی)، اول زیر گذر، انتهای کوچه صمصامی، پایگاه سلامت اجتماعی راه فردوس (آقایان)

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه (ساعت 20 تا 21)

نمایش فرم نظردهی
بالا