یگانگی آگاهانه با منشأ اصلی زندگی

یگانگی آگاهانه با منشأ اصلی زندگی

ما به این درک رسیدیم که ریشۀ مشکل ما جدایی آگاهانه از منشأ اصلی زندگی‌مان است و راه‌حل، یگانگیِ آگاهانه با این منشأ می‌‌باشد. بنابراین رسیدن به انتهای خود در تسلیم، ما را به نقطه‌ای رساند که سرانجام این اجازه را بدهیم تا خداوند در زندگی‌مان جایگاهی داشته باشد.

نمایش فرم نظردهی

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN