شهوت و خداوند

Sexaholics Anonymous-White Book-Message 

ما چقدر خوشبخت هستیم که نیاز ما باعث شد تا آنچه شهوت ما به دنبال آن است، یعنی خداوندی مهربان که پناهگاه و نیروبخش ماست را بیابیم.

نمایش فرم نظردهی

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN