• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

کمیته‌های خدماتی شورای منطقه ایران

 پرسش‌ها و پاسخ‌های مربوط به کمیته‌های خدماتی شواری منطقه ایران در این بخش مطرح خواهند شد

 

  پیام‌ها پس از تایید به نمایش درخواهد آمد

 از طریق بخش اشتراک نظرات، می‌توانید نظرات جدید را از طریق ایمیل دنبال نمایید

 

 

 

نمایش فرم نظردهی
بالا