• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

کارگاه‌ها

فایل PDF کارگاه‌های اخیر برگزار شده، از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

 

1- کارگاه شهر قم (95/11/22)، با موضوعات: 

قدم 1

سنت 1

اطلاع‌رسانی

download/SA-workshop-Qom-95-11-22.pdf

 

۲- کارگاه شهر رشت (95/۱۲/۱۳)، با موضوعات: 

چگونه اتحاد خود را ارتقاء دهیم

نحوه مشارکت صحیح

تفاوت SA با انجمن های دیگر

چگونه پیام رسانی کنیم

download/SA-workshop-Rasht-95-12-13.pdf 

 

3- کارگاه شهر قزوین (96/2/7)، با موضوعات: 

سنت دوم

قدم صفر تا 3

نحوه مشارکت صحیح

نحوه گردانندگی جلسه

download/SA-workshop-Qazvin-96-1-25.pdf 

 

4- کارگاه شهر یزد (96/2/7)، با موضوعات: 

چگونگی برخورد با تازه‌وارد

download/SA-workshop-Yazd-96-2-7.pdf 

 

5- کارگاه شهر سنندج (95/2/15)، با موضوعات: 

جذب تازه وارد

اطلاع رسانی در اجتماع و عموم

ابزارها، قدم صفر، و قدم یک

download/SA-workshop-Sanandaj-96-2-15.pdf

 

نمایش فرم نظردهی
بالا