• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

همایش جهانی اینترنتی SA - گیک کمپ 2017

 

ارتباط ‌دهنده اعضای SA جهت رساندن پیام انجمن به سراسر جهان

 

چشم انداز: اعضای SA از سراسر جهان، به مدت یک روز، از طریق اینترنت با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، جهت رساندن پیام SA به معتاد جنسی که هنوز در رنج است.

 

محتوا - یک ایستگاه تلویزیونی را تصور کنید که در سه کانال برنامه پخش می‌کند:

 

کانال الف (A):

یک مجموعه پی‌در‌پی از میزگردهای یک ساعته، که در آنجا اعضای هوشیار SA، تجربیات، توانایی و امیدشان را در مورد رساندن پیام  SA به اشتراک می‌گذارند. هر میزگرد بوسیله یک ساختار خدماتی از جمله منطقه، هیئت نمایندگان، یا کمیته‌های بین المللی میزبانی می‌گردد. تمام این جلسات به صورت زنده بر روی اینترنت پخش می‌شوند، و هر عضو از SA می‌تواند بوسیله یک کلیک بر روی لینک مربوطه، به آن دسترسی پیدا کند.

 

کانال ب (B):

یک مجموعه پی‌در‌پی از کارگاه‌هایی که در آن گروه‌هایی از سراسر جهان درباره چگونگی رساندن پیام SA از طریق فناوری اطلاعات (IT) به معتادان جنسی در رنج، تبادل نظر می‌کنند. تاکید در اینجا فعالیت آنلاین اعضا در کارگاه، بجای گوش دادن صرف به ایده‌ها، است. دسترسی به این کانال صرفا برای اعضایی که در گیک کمپ ثبت نام نموده‌اند (نیازمند کلمه عبور) امکان‌پذیر است.

 

کانال ث (C):

یک رسانه اجتماعی تعاملی که اعضای SA از سراسر جهان می‌توانند با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر نمایند، و یا بوسیله چیزهایی مثل موسیقی، نقاشی و طنز تفریح کنند. دسترسی به این کانال (نیازمند کلمه عبور) صرفا برای اعضای ثبت نام نموده در گیک کمپ امکان‌پذیر می‌باشد.

https://geekcamp.sexaholicsanonymous.eu

 

فرم ثبت نام به فارسی:

https://goo.gl/forms/203sgRqrlX2q8Gvi2

 

 

 

 

بالا