• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

کمیته ترجمه شورای منطقه ایران

نیاز به چند خدمتگذار در زمینه ترجمه متون انگلیسی به فارسی، تایپ، ویراستاری و صفحه آرایی، دارد. از اعضایی که تجربه در موارد فوق دارند خواهش می‌کنیم به اطلاع مسئول کمیته ترجمه برسانند.

شماره تماس: ۰۹۱۳۲۳۳۲۵۱۶
ایمیل: 

بالا