• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

همایش سالیانه انجمن SA در روسیه - Moscow SA Convention 2016

ششمین همایش SA در مسکو روسیه، در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۱ تا ۲۳ آبان ۹۵) برگزار می‌گردد. کمیته برگزاری این همایش با ارسال ایمیل به وبگاه انجمن SA ایران، از اعضای حاضر در ایران برای شرکت در همایش، دعوت به عمل آورده است. وبگاه برگزاری همایش:

http://sa-ru.ru/2016/index-en.html

SA Moscow Convention Committee

بالا