• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

زمان: جمعه، 14 آبان ۹۵ - ساعت ۹ تا ۱۶

مکان: یزد، میدان امیرچقماق، تالار شرف الدین علی

محل اسکان (از پنج شنبه عصر):

یزد، خیابان کاشانی، خیابان نعیم آباد (آبشاهی)، کوچه دکتر مسعود، روبروی پارچه فروشی عارف، کوچه 21، انتهای کوچه، آخرین منزل سمت راست

آقایان:

ابوالفضل ۰۹۱۳۷۲۳۹۱۴۹

جعفر 09017109195 

بانوان: 09357025997

کمیته برگزاری شورا: 09017109195

بالا