• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

 برگزاری شورای انجمن SA ایران

 زمان: جمعه، ۸ مرداد ۹۵

ساعت ۹ الی ۱۶

مکان برگزاری:

یزد، میدان امیرچقماق، تالار شرف الدین علی

محل اسکان (از روز پنج شنبه عصر):

یزد، خیابان کاشانی، خیابان نعیم آباد (آبشاهی)، کوچه دکتر مسعود، روبروی پارچه فروشی عارف، کوچه 21، انتهای کوچه، آخرین منزل سمت راست

برای آقایان:

09131519564 (ابوالفضل)

09017109195 (جعفر)

برای بانوان:

09357025997

شماره کمیته برگزاری شورا:

09017109195


شورا نیاز به خدمتگذارانی برای کمیته های زیر دارد:

نشریات، چیپ، ترجمه، و نفر دوم کمیته ثبت

 

شرایط مسئولین کمیته های فرعی:

۱- حداقل ۳ سال پاكي مداوم و حفظ پاكي در طول مدت خدمت

۲- حداقل تجربه يك دوره خدمت در شوراي منطقه يا ناحيه به عنوان مسئول كميته فرعي، مسئول اداري، نماينده ناحيه يا علي البدل نماينده ناحيه

۳- تمايل به خدمت و توانايي انجام وظايف محوله

۴- کارکرد ۱۲ قدم، ۱۲ سنت و ۱۲ مفهوم

۵- داشتن سررشته در امري كه كميته مربوط در آن فعاليت مي كند

۶- مسئولين کميته به هيچ وجه خدمت موازی در انجمن های ديگر نداشته باشد

بالا