اعتیاد جنسی و انجمن معتادان جنسی گمنام در دو هفته نامه سرنخ همشهری

دو هفته نامه سرنخ همشهری، در شماره 278 (18 اردیبهشت 95)، به مسئله اعتیاد جنسی و معرفی انجمن معتادان جنسی گمنام پرداخت:

http://sarnakh.hmg.ir/Magazines/278?magazineid=1857

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN