• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

زمان: جمعه، ۸ بهمن ۹۵، ساعت ۹ تا ۱۶

مکان: یزد، چهارراه امیرچقماق، تالار شرف الدین علی
محل اسکان (از ظهر پنج شنبه): 

یزد، بلواربسیج، بعداز آب‌انبار رستم گیو، کوچه رستم آذرباد، داخل کوچه، سمت چپ، پلاک ۷

آقایان: ۰۹۱۳۷۲۳۹۱۴۹، ۰۹۱۳۷۲۳۹۱۴۰
بانوان: ۰۹۳۰۵۵۸۴۰۱۷
کمیته برگزاری شورا: ۰۹۰۱۷۱۰۹۱۹۵

بالا