• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

اطلاعیه کمیته سایت و آدرس‌های شورای منطقه ای ایران (جمع آوری آدرس جلسات استان ها)

سلام بر دوستان و همراهان گرامی

جهت قرارگیری آدرس جلسات استان های مختلف ایران بر روی وب سایت انجمن SA، و تهیه کارت چاپی خطوط همراه اختصاصی آدرس جلسات استان ها در کمیته آدرس‌ها، از مسئولین آدرس جلسات (یا نماینگان استان ها) درخواست می‌شود که شماره همراه اختصاصی کمیته آدرس‌های استان مورد نظر، و لیست کامل آدرس جلسات استان خود (زمان و مکان برگزاری) را به آدرس رایانامه:

ارسال نمایند. در صورت نبود شماره اختصاصی برای کمیته آدرس استان، لطفا شماره‌ اختصاصی تهیه و ارسال گردد.

 سپاس از همراهی شما

بالا