• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

اطلاعیه کمیته سایت:

جهت تکمیل و ویرایش آدرس جلسات استان های کشور و جلسات فارسی زبانان خارج از کشور، همراهان گرامی، آقایان و خانم‌ها، اطلاعات آدرس (و شماره تماس، در صورت وجود) جلسات محل زندگی خود را به رایانامه:

 

و یا شماره تماس کمیته آدرس جلسات:

09906020060

ارسال نمایند.

بالا