اساسنامه شورای منطقه ایران

اساسنامه شورای منطقه ایران:

https://drive.google.com/file/d/0B6mtVBkf7b-3ZWQwdDl3b1hDOEk/view?usp=sharing

نمایش فرم نظردهی

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN