• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شورای منطقه ایران

برای دریافت اساسنامه شورای منطقه ایران کلیک نمایید.

 

برای دریافت گزارش‌های شورای منطقه ایران، برروی لینک‌های زیر کلیک نمایید: 

 

مرداد 96، قم

اردیبهشت 96، یزد

بهمن 95، یزد

آبان 95، یزد

مرداد 95، یزد

اردیبهشت 95، اصفهان

بهمن 94، اصفهان

آبان 94، اصفهان

مرداد 94، اصفهان

اردیبهشت 94، تهران

 

نمایش فرم نظردهی
بالا