فراخوان خدمتگزار برای شورای انجمن معتادان جنسی گمنام ایران

1- کمیته اطلاع‌رسانی

۲- نفر دوم کمیته ثبت انجمن

 

شرایط مشترک

۱- حداقل ۳ سال پاكی مداوم و حفظ پاكی در طول مدت خدمت

۲- تجربه يك دوره خدمت در ناحيه و یا در شورای منطقه

 

سایر شرایط و وظایف در اساسنامه شورا:

https://drive.google.com/file/d/0B6mtVBkf7b-3ZWQwdDl3b1hDOEk/view?usp=sharing

 

زمان برگزاری شورا: بهمن ۹۵، یزد

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN