تکمیل و ویرایش آدرس جلسات سایت

اطلاعیه کمیته سایت:

جهت تکمیل و ویرایش آدرس جلسات استان های کشور و جلسات فارسی زبانان خارج از کشور، همراهان گرامی، آقایان و خانم‌ها، اطلاعات آدرس (و شماره تماس، در صورت وجود) جلسات محل زندگی خود را به رایانامه:

 

و یا شماره تماس کمیته آدرس جلسات:

09906020060

ارسال نمایند.

 

 

شماره تماس آدرس جلسات ایران

آقایان     60  200  60   0990

بانوان     13  200  23   0990

ارتباط با ما

کانال ما در پیام‌رسان تلگرام

telegram.me/SAPERSIAN