• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

 

خدمتگزار شماره تماس رایانامه
گرداننده شورا 09183643790
منشی شورا 09183643790
خزانه‌دار شورا 09127013063
نماینده منطقه ایران 09357124507
 جلسات آقایان ایران 09906020060
جلسات بانوان ایران 09902320013
کمیته اطلاع‌رسانی و روابط عمومی -
کمیته اموال و انبارداری

09017541332

09376820432

کمیته ترجمه متون 09132332516
کمیته ثبت انجمن 09197138232
کمیته فناوری اطلاعات 09308030488  
کمیته کارگاه‌های آموزشی 09128873136
گاهنامه رویش 09139118465  
جلسات اسکایپ

 

بالا