• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

وب نوشت

روبرویی با زندگی - ۹۰ روز مراقبه

اگر شما تصمیم گرفته‌اید آنچه ما داریم را داشته باشید و حاضرید هر مسافتی را برای بدست آوردن آن طی کنید، آن‌گاه آماده‌اید گام‌های مشخصی را بردارید. (کتاب SA - ص ۲۰۶)

قبل از بهبودی از اعتیاد جنسی ام، تلاش می‌کردم خود را آدم وارسته‌ای نشان دهم. تلاش می‌کردم اشتباهات و بخش منفی‌ام را مخفی کنم. من پر از خطا بودم.

اعتیاد به شهوت - یک داستان شخصی

چطور اتفاق افتاد؟ امیدوارم هرگز فراموش نکنم؛ چون اگر فراموش کنم احتمال دارد به جای قبلی‌ام برگردم و فکر کنم که می‌توانم مثل یک شخص محترم شهوت‌رانی کنم. می‌بینید! من یک معتاد جنسی هستم، درست مثل یک الکلی؛ با این تفاوت که داروی من به جای مشروبِ الکلی، شهوت جنسی است.

نتیجه زنای ذهنی (تاثیر شهوت)

«اتومبیل من بر روی ریل قطار متوقف‌شده و روشن نمی‌شود. من در داخل ماشین گیرکرده‌ام و در‌ها و پنجره‌ها نیز باز نمی‌شوند. نمی‌توانم از ماشین خارج شوم. قطاری در‌حال نزدیک‌شدن است. من برای متوقف‏ کردن قطار یا خروج از ماشین و نجات خودم هیچ قدرتی ندارم.» چیزی که من قدرت انجامش را ندارم چیست؟

اعتیاد رفتاری - زمینه روحانی اعتیاد جنسی

جنبه‌های جسمی و روان شناختی فرایند تبدیل‌شونده به اعتیاد به طور افزایشی در حال شناسایی است، و اعتیاد جنسی خصوصیات مشترکی در این‌باره با سایر اعتیادها دارد. تجربه جنسی یا خیالات (جنسی) ما معمولا به عنوان «پاسخی» برای همه نیازهای ما تبدیل شد. این کار می‌کرد. این برای ما آسودگی و لذتی را ایجاد می‌کرد که هیچ چیز دیگری نمی‌توانست این کار را انجام دهد.

نگاه به اصل‌ها - بهبودی از اعتیاد جنسی

مایلم اصل‌هایی را که من برای بهبودی‌ام بر پایه یک زندگی روزانه بکار گرفته‌ام را با شما در میان بگذارم. این اصل‌های پایه‌ای به مدت ۲۷ برای من موثر بوده‌اند.

من یک معتاد جنسی هستم!

رفتارهای اجباری جنسی

قبل از SA، وقتی «چیزی» برای من پیش می‌آمد، زندگی‌ام پر از داستان‌های عجز بود. فرایند من شروع می‌شد و من درنهایت آن چیزهایی را که بار‌‌هاوبار‌‌ها گفته بودم هرگز انجام نمی‌دهم، انجام می‌دادم. چقدر گفته بودم: «دیگر هرگز تکرار نمی‌کنم»؟ گذراندن ساعت‌‌‌‌ها وقت پای تماشای پورنو و یا ‌بارها خودارضایی (استمنا) در روز؛ زندگی من پیوسته با تخیلات جنسی و شهوت پرشده بود.

بالا