• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

آیا پورن (فیلم های جنسی) مشکل اصلی من است؟

 

برای من، مشکل در واقع پورن یا خودارضایی، یا دیگر شکل‌های بخصوص رفتارهای اجباری و غیرطبیعی جنسی نیست. مشکل شهوت است. گاهی فکر می‌کنم شاید بهتر بود برنامه‌مان را معتادان به شهوت گمنام می‌نامیدیم.

اگر شهوت نکنم، به سمت پورن، یا خودارضایی یا روابط اجباری جنسی کشیده نخواهم شد. اما چون من یک معتاد جنسی هستم، اگر شهوت کنم، این نهایتاً با رفتارهای اجباری و غیرطبیعی جنسی خاتمه خواهد یافت (که برای من این شامل استفاده از فیلم‌های جنسی و خود ارضایی است). تمرکز صرفا بر روی پرهیز از دیدن فیلم های جنسی (پورنوگرافی)، راه حلی است که برای من به عنوان یک معتاد واقعی، به شکست می‌انجامد. استفاده از فیلم های جنسی نتیجه شهوت کردن ام است، و درواقع مشکل اصلی نیست.

برای یک معتاد به روابط جنسی، شهوت مخدر است. خدا راه‌حل است. برنامه 12 گام، مسیری است به یک رابطه صحیح با خدا، که می‌تواند (و نگه می‌دارد) یک فرد تسلیم‌یافته معتاد به شهوت را هوشیار نگه دارد.

این تجربه من بود.

 

تجربه اعضا

 

 

مقاله مرتبط:

- آلرژی به پورنوگرافی (فیلم‌های جنسی)

نمایش فرم نظردهی
بالا