• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

ارتقا ارتباط‌ مان با خدا؟

ارتقا ارتباط‌مان با خدا؟

 

تا به حال چه زمانی یک رابطه واقعی داشته‌ایم؟ در طی سفرمان از گام‌های 1 تا 10، بدون آن‌که خودمان را فریب بدهیم.

پذیرفتن فاقدقدرت‌بودنمان می‌بایست به سمت خدا رها می‌شد. تغییر عادت‌هایمان نتیجه رهاکردن زندگی‌مان به سمت خدا بود. نوشتن ترازنامه اخلاقی، در میان گذاشتن آنچه که واقعا هستیم با خداوند بود. آن هزاران پیام و کمکی که لحظه به لحظه برای آزادی از وسوسه و ضعف‌هایمان به ما می‌رسید، نتیجه پناه بردن به خدا، و نه خودمان، بود. و جبران آسیب از آن‌ها که به آن‌ها آسیب رسانده بودیم و از آن‌ها دور شده بودیم، به طور حیرت‌آوری، راهی برای ایجاد مجدد یگانگی با خدا را باز نمود.

در همه این کارهایی که ما برای بقا، هوشیاری و بدست آوردن سلامتی‌مان انجام می‌دادیم، ما بدنبال خدای خود بودیم! تا هنگامی که ما خود را بر روی شهوت نگه می‌داشتیم، او برای ما ناپیدا می‌شد. اما اکنون، با ریختن دیوار اشتباهات، چیزی بین ما وجود ندارد، و او اینجا است.

ما تا چه اندازه خوشبخت هستیم که نیازی برای یافتن، باعث شد تا آنچه شهوت درصدد آن است، یعنی خدایی مهربان که نگهدارنده و نیرو بخش ما است را بیابیم.

 

کتاب سفید، صفحه 136

نمایش فرم نظردهی
بالا