• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شهوت چیست؟

شهوت غریزه جنسی نیست!

 

شهوت غریزه جنسی نیست و یک مسئله جسمی نیست. به نظر می‌آید آن یک صحنه از خیالات خودساخته است که مرا از واقعیت جدا می‌سازد  واقعیت خود در ارتباط  جنسی با خود (خودارضایی) یا واقعیت همسرم، در ارتباط جنسی با همسرم! شهوت باعث برخورد یکسان من با یک دوست، یک تن فروش و یا همسرم می‌شود. بنابراین آن واقعیت افراد را انکار می‌کند، واقعیت خودم و چه افراد دیگر. شهوت ضد واقعیت است و بر علیه واقعیت شخصی من و در مقابل من عمل می‌کند.

وقتی شهوت فعالیت دارد، من نخواهم توانست یک اتحاد واقعی با همسرم داشته باشم؛ به این خاطر که او به عنوان یک شخص واقعی در آن رابطه وجود ندارد. در این نگرش، در یک سطح پایین‌تر او حتی صرفا یک وسیله جنسی است. همین‌طور من نمی‌توانم اتحادی واقعی با خودم داشته باشم، وقتی که خود را در رابطه جنسی با خود (خود ارضایی)، دو بخش می‌کنم. آن شریک جنسی خیالی که در ذهنم ساخته‌ام، در واقع بخشی از من است.

با وجود شهوت، رابطه جنسی نتیجه اتحاد خصوصی دو شخص نیست و در آن پیوندی واقعی وجود ندارد. در رابطه جنسی‌ای که محرک آن شهوت است، اتحاد واقعی غیرممکن است.

فهمیدن اینکه شهوت چیست، کار آسانی نیست، در زندگی من اما این‌گونه به نظر می‌رسد: مانند یک کارفرما می‌خواهد غریزه جنسی مرا در هر راه، شکل و زمانی که می‌خواهد کنترل کند. آن همچنین شبیه یک اختلال ذهنی و روحانی است که غریزه و روابط جنسی را به هم می‌زند، همچون یک اختلال رادیویی سخت که یک آهنگ عاشقانه را بر هم می‌زند.

 

شهوت جسمی نیست!

در تجربه من، شهوت جسمی نیست. آن حتی یک میل شدید جنسی نیست. به نظر می‌رسد شهوت یک اجبار روحی است که غرایز طبیعی‌ام را بر هم می‌زند؛ و هرگاه اجازه ورود در یک محدوده را پیدا می‌کند، این طور به نظر می‌آید که می‌خواهد دیگر محدوده‌ها را نیز مورد نفوذ قرار دهد. از آن‌جا که آن غیرجنسی است، می‌تواند همه خطوط از جمله جنسیت را رد کند.

خیالات جنسی و یا رفتارهای غیرعادی و غیرطبیعی جنسی، وقتی با شهوت قدرت بگیرند، می‌توانند به هر جهتی بروند، و هر جایی که من تجربه می‌کنم، شکل بگیرند. بدین‌ترتیب، هر چه بیشتر شهوت جنسی را آزاد بگذارم، کمتر سلامت جنسی خواهم داشت.

بنابراین، مسئله اصلی‌ام به عنوان یک معتاد به روابط جنسی در حال بازیابی زندگی آزاد از شهوت‌ام است. وقتی خود را با هر شکلی از آن سرگرم کنم، دیرتر یا زورتر، آن برای بیان خود در هر شکلی که بشود تلاش می‌کند. و شهوت تبدیل به نشان‌دهنده نه تنها آن‌چه من انجام می‌دهم، بلکه آن‌چه من هستم نیز می‌شود.

 

کتاب سفید، صفحه ۴۲

 

 

مقاله مرتبط: چرا شهوت‌کردن را متوقف کنیم؟

نمایش فرم نظردهی
بالا