• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

شهوت چیست؟

 

شهوت غریزه جنسی نیست و یک مسئله جسمی نیست. به نظر می‌آید که شهوت یک صحنه از خیالات خودساخته است که از واقعیت مرا جدا می‌سازد  واقعیت خود در ارتباط  جنسی با خود (خودارضایی) یا واقعیت همسرم، در ارتباط جنسی با همسرم! شهوت باعث برخورد یکسان من با یک دوست، یک تن فروش و یا همسرم می‌شود. بنابراین آن واقعیت افراد را انکار می‌کند، چه واقعیت خودم و چه افراد دیگر. شهوت ضد واقعیت است و بر علیه واقعیت شخصی من و در مقابل من عمل می‌کند.

وقتی شهوت فعالیت دارد، من نخواهم توانست یک اتحاد واقعی با همسرم داشته باشم؛ به این خاطر که او به عنوان یک شخص واقعی در آن رابطه وجود ندارد. در این نگرش، در یک سطح پایین‌تر او حتی صرفا یک وسیله جنسی است. همین‌طور من نمی‌توانم اتحادی واقعی با خودم داشته باشم، وقتی که خود را در رابطه جنسی با خود (خود ارضایی)، دو بخش می‌کنم. آن شریک جنسی خیالی که در ذهنم ساخته‌ام، در واقع بخشی از من است.

با وجود شهوت، رابطه جنسی نتیجه اتحاد خصوصی دو شخص نیست و در آن پیوندی واقعی وجود ندارد. در رابطه جنسی‌ای که محرک آن شهوت است، اتحاد واقعی غیرممکن است.

فهمیدن اینکه شهوت چیست، کار آسانی نیست، در زندگی من اما این‌گونه به نظر می‌رسد: مانند یک کارفرما می‌خواهد غریزه جنسی مرا در هر راه، شکل و زمانی که می‌خواهد کنترل کند. آن همچنین شبیه یک اختلال ذهنی و روحانی است که غریزه و روابط جنسی را به هم می‌زند، همچون یک اختلال رادیویی سخت که یک آهنگ عاشقانه را بر هم می‌زند.

 

کتاب سفید، صفحه ۴۲

نمایش فرم نظردهی
بالا