• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

 هوشیاری منفی

 

پاکی منفی (صرفاً انجام ندادن سکس) بعد از مدتی به شکست می انجامد. این همان چیزی است که ماه ها با من بود و به همین علت بود که یک روز بی هیچ مشکل خاصی و پس از اینکه به یکی از دوستان قدیمی دوران دبیرستانم گفتم که من یک معتاد جنسی بهبود یافته ام، «دوباره به نقطه اولم برگشتم.» متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد، من لیز نخورده بودم؛ سقوط کرده بودم!

نکته بسیار مهم در مورد بهبودی من این است که تا نفهمم شهوت من دنبال چه چیزی است، نخواهم توانست بر آن پیروز شوم. ترک چیزهای منفی بدون یافتن چیزهای مثبت، بی فایده است. این برای یک معتاد جنسی مثل من، قانون همه یا هیچ است. به نوشتۀ کتاب الکلی‏‌های گمنام در صفحۀ 59، راه‏‌های نصفه‌ونیمه، ما را به هیچ‌جا نمی‏‌رسانند. «برای من هم همین‌طور است.»

دوستان بهبودی به من یاد دادند که «افکار صحیح هیچ‌گاه منجر به اقدام صحیح نمی‏‌شود، اما اگر اقدام صحیح را انجام دهم، افکار و احساسات صحیح هم به دنبال آن ظاهر می‌‏شوند.» در هوشیاری جنسی به این درک رسیدم که تمایلی برای نزدیک‌شدن به همسر خود نداشتم، مگر در مواردی که می‌‌خواستم با او ارتباط جنسی برقرار کنم. نگاه من به او هیچ‌گاه به دید یک انسان نبود یا به‌قولی ارتباط ما، یک ارتباط روحانی نبود. اما یادگرفتم اگر مبادرت به ارتباط انسانی با او کنم، حسِّ خواستن نیز ظاهر می‌‏شود. هرگز اولین‌بار در هوشیاری را فراموش نمی‌کنم که بعد از آن جدایی و سردرگمی وحشتناک، سرانجام یک‌روز توانستم به چشم‏هایش نگاه‏ کنم، دستش را بگیرم و از او تشکر کنم. پس از انجام این‌کار، چه قدرت عشقی در این ارتباط جریان یافت! اشک در چشمانم حلقه زد. 

 

کتاب سفید، صفحه 164

 

نمایش فرم نظردهی
بالا