• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

رهایی از اعتیاد

 

ما مي‌توانيم به ديدن و رهاكردن و تسليم‌کردن کارهايي كه مي‌دانيم انجام‌دادنش اشتباه است، تمایل پیدا کنیم. انجمن و برنامۀ دوازده‌قدمي این تمایل را به‌وجود مي‌آورند. هرگاه «به طرف ديگر برنامه برگرديم» يكبارديگر به اعتيادمان تكيه زده‌ايم و اين حركت، يك فرايند خودخواسته برای نابودی است. يك شمارش معكوس ديگر را آغاز می‌کنیم كه به آرامي ما را به پايان راه سوق مي‌دهد و به‌تدريج بدتر مي‌شود. براي پرهيز از مكانيزم خودتخريبی، هيچ راهی وجود ندارد و همچنین هيچ نشانه‌ای وجود ندارد كه چه زمانی به آخرين نقطۀ آن می‌رسيم.

اگر همه اين‌‌ها شما را با يك احساس يأس و نااميدي تنها بگذارد، مي‌تواند نشانگر اين باشد كه شما مايل هستيد براي اولين‌بار با حقيقت خودتان روبرو شويد. اين همان چيزي است كه قبل از رهایي بايد به آن مي‌رسيديم. تكيه بر دانش خود، نتيجه‌اي غم‌انگيز و پريشان‌كننده به همراه دارد. امید به بهبودی برای کسانی وجود دارد که خواستار بهبودی باشند و ما برای آنان وعده‌های شکوهی داریم: رهایی از سلطه اعتیاد، احساس گناه و شرم، توانایی انتخاب خوب از بد، و انجام کار صحیح و همچنین توانایی زندگی کردن با خودمان، دیگران و خدا. اين حقيقتاً همان كاري است كه دوازده قدم انجمن انجام مي‌دهد؛ البته زماني‌كه ما آن را در زندگي‌مان به اجرا درآوريم.

 

کتاب سفید، صفحه 57

 

آزادی از خودارضایی و اعتیاد به پورنوگرافی و روابط نامشروع

 

نمایش فرم نظردهی
بالا