• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

دوازده گام (۱۲ قدم)

۱- ما پذیرفتیم كه در برابر شهوت فاقدقدرت بوديم، به طوری که زندگی‌مان بهم‌ریخته شده بود.

چه كسی مايل است شكست كامل را قبول كند؟ پذيرفتن فاقدقدرت‌بودن، اولين گام در آزادی است. رابطه فروتنی و هشياری. وسوسه فكری به علاوه آلرژی بدنی. چرا هر معتاد جنسی بايد به انتهای خود برخورد بکند؟

 

۲- به این باور رسیدیم که یک قدرتی بزرگ‌تر از خودمان، می‌تواند سلامتی را به ما بازگرداند.

چه چیز را می‌توانیم باور کنیم؟ SA درخواستی برای باوریافتن ندارد؛ دوازده گام‌ تنها پیشنهادات هستند. اهمیت داشتن یک ذهن باز. راه‌های مختلف رسیدن به نقطه ایمان. جانشینی SA به عنوان قدرت بالاتر. گرفتاری‌های حاصل از عدم تشخیص درست. موانع بی‌تفاوتی و پیش‌داوری. یافتن ایمان از دست رفته در SA، مشکلات روشن‌فکرنمایی و خودبسندگی. طرز تفکر منفی و مثبت. پارسانمایی و تعصب. انعطاف ناپذیری از خصوصیات مشخص معتادهای جنسی است. قدم دوم نقطه عطفی در بدست آوردن سلامتی است. رابطه صحیح با خداوند.

 

۳- تصميم به بازگرداندن خوسته‌های‌مان و و زندگی‌مان به مراقبت پروردگار، بدان‌گونه كه او را می‌فهمیدیم، گرفتیم.

گام سوم مشابه بازکردن یک در کاملا بسته است. چطور ما می‌توانیم اجازه دهیم خداوند وارد زندگی‌مان شود؟ مایل‌بودن کلید است. وابستگی به عنوان ابزاری برای استقلال. خطرات خودبسندگی. بازگرداندن خواسته‌هایمان به سمت قدرت بالاتر. استفاده نابجا از قدرت شخصی. تلاش و تقلای لازم برای انطباق با قدرت خداوند.

 

۴- يك ترازنامه جستجوگرانه و بدون‌ترس اخلاقی از خودمان بدست آوردیم.

چگونه غریزه‌ها می‌توانند از کارکرد مناسب خود خارج شوند. قدم چهارم تلاشی برای یافتن مشکلات و ضعف‌های‌مان است. مشکل اساسیِ خارج شدن غرایز، از جایگاه خود. ترازنامه اخلاقی به غلط راهنمایی و تهیه شده، می‌تواند نتایجی مانند احساس گناه، بزرگ نمایی، یا ملامت دیگران را به همراه داشته باشد. مشخصات خوب هم، می‌تواند همراه با ضعف‌ها و مشکلات دیده شود. توجیه خود برای مسائل مختلف خطرناک است. خواسته ما برای تهیه ترازنامه، می‌تواند برای ما روشنایی و اطمینان جدیدی به همراه بیاورد. گام چهارم، شروعی است برای تمرین یک زندگی بروز. نشانه‌های متداول عدم امنیت عاطفی، «نگرانی، عصبانیت، دلسوزی نسبت به خود، و افسردگی» است. ترازنامه روابط‌مان را بازبینی می‌کند. اهمیت دقیق‌بودن ترازنامه.

 

۵- چگونگی دقیق خطاهای‌مان را با خداوند، با خودمان و با يك انسان ديگر بررسی کردیم.

دوازده گام، باعث حذف شخصیت کاذب (نفس - من) می‌شود. گام ۵، دشوار اما برای رسیدن به هوشیاری، و ذهنی آرام و آزاد ضروری است. بدون پذیرفتن بدون‌ترس ضعف‌هایمان، عده کمی می‌توانند هوشیار باقی بمانند. چه چیزی ما از قدم پنجم دریافت می‌کنیم؟ شروع یگانگی واقعی با دیگران و خداوند. از دست رفتن احساس تنهایی، دریافت بخشش و دادن آن به دیگران؛ یادگیری تواضع؛ بدست آوردن واقعیت و روبرویی با خودمان. ضرورت روبرویی کامل با خودمان. خطر منطق نمایی. چگونه فردی قابل اعتماد را انتخاب کنیم؟ نتیجه، آسودگی، و آگاهی از خداوند است. یکی‌شدن با خداوند و دیگران، ما را برای برداشتن گام‌های بعدی آماده می‌کند.

 

۶- کاملا آماده بودیم تا خداوند همه این ضعف‌های شخصیتی را برطرف گرداند.

گام شش برای پیشرفت روحانی ضروری است. شروع یک مشغولیت در طی زندگی. تشخیص تفاوت بین تلاش برای رسیدن به قصد – و کامل‌بودن. چرا ما باید تلاش‌ را ادامه دهیم. «آماده بودن» خیلی زیاد مهم است. ضرورت انجام اقدامات عملی. به تاخیرانداختن خطرناک است. مخالفت (طغیان) می‌تواند کشنده باشد. نقطه‌ای که در آن ما اهداف کوچک‌مان را رها می‌کنیم و به جهت قدرت خدا برای‌مان حرکت می‌کنیم.

 

۷- با فروتنی از او برای برطرف کردن کمبودهای‌مان درخواست کردیم.

چرا تواضع (فروتنی)؟ این چه معنایی برای ما می‌تواند داشته باشد؟ راهی فراخ برای رسیدن به آزادی حقیقی روح انسانی. ابزاری ضروری برای همزیستی. ارزش حذف شخصیت کاذب (ایگو – من). شکست و بهم‌ریختگی از طریق فروتنی، تغییر شکل پیدا می‌کند. و توانایی از ضعف. درد، هزینه پذیرفتن به سمت زندگی جدید است. ترس ناشی از محورقراردادن خود در وقایع، فعال‌کننده ضعف‌های ماست. گام هفتم تغییری در نگرش و دید ما به جهان است که در آن، به ما اجازه داده می‌شود تا خودمان را در جهت و سمت پروردگار قرار دهیم.

 

۸- یک لیستی از همه اشخاصی که به آن‌ها آسیب رسانده بودیم تهیه کردیم، و خواهان برطرف کردن همه آن آسیب‌ها از آن‌ها شدیم.

این قدم و دو قدم بعدی برروی روابط شخصی ما متمرکز می‌شوند. یادگیری نحوه زندگی با دیگران اتفاقی جالب توجه است. موانع: بی‌میلی برای رهاکردن؛ عدم پذیرفتن اشتباهات‌مان در رابطه با دیگران؛ خود را به فراموشی زدن. ضرورت بازبینی دقیق گذشته. از بررسی دقیق یک درون‌بینی عمیق برای ما بدست می‌آید. انواع آسیب‌هایی که به دیگران خورده است. پرهیز از داوری‌های بی‌جا. درنظرگرفتن هدف‌مان. گام ۸ شروعی برای پایان انزوا و تنهایی است.

 

۹- در هرجای ممکن، این آسیب‌ها را از آن افراد به طور مستقیم برطرف کردیم، به استثنای هنگامی که انجام این کار ممکن بود آسیب جدیدی به ایشان یا دیگران وارد نماید.

یک حالت آرام اولین نیاز برای یک داوری (قضاوت) خوب است. درنظرگرفتن یک زمان خوب برای برطرف‌کردن آسیب‌ها مهم است. شهامت چیست؟ ملاحظه به معنای درنظرگرفتن برخی اتفاقات محتمل است. برطرف‌سازی آسیب‌ها هنگامی که ما به SA پیوستیم آغاز شد. صلح درونی نمی‌تواند از طریق هزینه‌کردن برروی دیگران بدست آید. نیاز برای دقت و احتیاط. آمادگی برای برطرف‌کردن نتایج گذشته‌مان و پاسخ‌گویی برای جبران آسیب‌ها از دیگران روح قدم نهم است.

 

۱۰- به بدست آوردن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هنگامی که در خطا بودیم، سریعا آن را بررسی کردیم.

آیا ما می‌توانیم هوشیار باقی بمانیم و تعادل عاطفی خود را تحت هر شرایطی حفظ کنیم؟ جستجوی درون تبدیل به یک عادت منظم می‌شود. پذیرفتن، شناختن، و با شکیبایی اصلاح‌کردن ضعف‌ها. بهم‌ریختگی عاطفی. هنگامی که از گذشته آزاد می‌شویم، با چالش‌های کنونی می‌توانیم برخورد کنیم. انواع مختلف ترازنامه. عصبانیت، رنجیدگی، حسادت، غبطه، دلسوزی نسبت به خود، غرور آسیب‌خورده – همه می‌توانند به شهوت ختم شوند. خودنگهداری اولین هدف است. جلوگیری از «برزگ بینی» (بزرگ نمایی). اجازه‌دادن برای دیدن همزمان دارایی‌ها و بدهی‌ها. بررسی‌کردن انگیزه‌ها.

 

۱۱- از طریق دعا و مراقبه جهت ارتقا ارتباط آگاهانه‌مان با پروردگار همان‌گونه که او را می‌فهمیدیم، کوشیدیم، تنها برای آگاهی از خواست او برای‌مان و قدرت انجام آن دعا کردیم.

مراقبه و دعا مَجراهای اصلی به قدرت بالاتر هستند. ارتباط بین بررسی خود و مراقبه و دعا. یک پایه محکم برای زندگی. چطور ما باید مراقبه کنیم؟ مراقبه کَرانه‌ای ندارد. یک جستجوی شخصی. اولین نتیجه تعادل عاطفی است. درباره دعا چی؟ درخواست روزانه برای فهمیدن قصد خداوند و موفقیت در اجرای آن. نتایج واقعی دعا (خواندن خداوند) فراتر از درخواست ماست. پاداش مراقبه و دعا.

 

۱۲- با بيداری روحی نتیجه این گام‌ها، تلاش کردیم این پيام را به معتادان جنسی برسانیم و این اصل‌ها را در همه امور زندگی اجرا کنیم.

شاد زیستن موضوع گام دوازدهم است. عمل در اینجا یک واژه کلیدی است. بخششی که در آن چشم‌داشتی وجود ندارد. عشقی که برروی آن هیچ برچسب قیمتی وجود ندارد. بیداری روحانی چیست؟ یک حالت جدیدی از آگاهی و بودن که از طریق یک هدیه دریافت شده است. آمادگی برای دریافت هدایایی که در تمرین دوازده گام وجود دارد. واقعیت باشکوه. پاداش کمک به دیگر معتادان جنسی. انواع شکل‌های کارکردن گام دوازدهم. مشکلات کارکردن گام دوازدهم. اجرای این اصل‌ها در همه امور زندگی‌مان چگونه است؟ یکنواختی، درد و فاجعه با تمرین گام‌ها به خوبی‌هایی تبدیل شدند. دشواری‌های اجراکردن. «دو-گامی». تغییر حالت به «دوازده-گامی» و تظاهر ایمان. پیشرفت روحانی پاسخی است برای مسائل‌مان. پیشرفت روحانی را در ابتدا قراردادن. تسلط و وابستگی بیش از حد. قراردادن زندگی‌مان بر پایه داد و ستد متقابل. اتکا به خدا برای بهبودی از اعتیاد به شهوت (اعتیاد جنسی) ضروری است. «اجرای این اصل‌ها در همه امور زندگی‌مان»: روابط خانوادگی در SA. تغییر دیدگاه در امور مادی. تغییر احساسات درباره اهمیت شخصی. بازگشت غرایز به هدف واقعی خود. فهمیدن (درک کردن) کلید نگرش‌های درست، و عمل درست کلید خوب زندگی کردن است.

 

(توضیحات: از کتاب ۱۲ و ۱۲)

 

 

بیشتر مطالعه کنید:

نگاه به برخی اصل‌ها، در بهبودی از اعتیاد به شهوت و رابطه جنسی

دوازده سنت SA

دیدگاه ها (0)

هنوز دیدگاهی نوشته نشده است

دیدگاه خود را بنویسید.

پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
بالا