• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

انجمن SA (اس ای) چیست؟ معتاد جنسی کیست و هوشیاری جنسی چیست؟

انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) چیست؟

معتادان جنسی گمنام (به انگلیسی: Sexaholics Anonymous) - یک انجمن از مردان و زنان است که تجربه، توانایی، و امید شان را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و این امکان حل مشکل مشترک‌شان (اعتیاد جنسی) و کمک به دیگران برای بهبودیافتن را می‌تواند فراهم کند.

تنها لازمه برای عضویت تمایل به ‌توقف (ترک) شهوت‌کردن و (تمایل به) هوشیارشدن از نظر جنسی است. برای عضویت در SA هیچ حق عضویت یا دستمزدی وجود ندارد؛ ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن به خودمان متکی هستند.

SA به هیچ فرقه، مکتب یا مذهب، گروه سیاسی، سازمان، یا موسسه‌ای مرتبط نیست؛ مایل به شرکت در هیچ بحث و جدالی نیست؛ چه به عنوان موافق و یا مخالف و تحت هیچ علتی.

هدف اصلی ما هوشیار باقی ماندن از نظر جنسی و کمک به دیگران برای رسیدن به هوشیاری جنسی است.

معتادان جنسی گمنام يك برنامه بهبودی بر پايه اصول الكلی‌ های گمنام (AA) است و اجازه استفاده از دوازده گام و دوازده سنت آن‌ها را، از AA در سال ۱۹۷۹ دریافت کرده است.

 

 

پیشگفتار کتاب سفید (درباره معتادان جنسی گمنام):

 

  

 

معتاد جنسی کیست و هوشیاری جنسی چیست؟

ما می‌توانیم تنها درباره خودمان صحبت کنیم. طبیعت معتادان جنسی گمنام، می‌تواند با شناخت آنچه ما معتاد جنسی می‌نامیم، به خوبی فهمیده شود. یک معتاد جنسی خودش را از زمینه آنچه درست یا غلط است خارج کرده است. او کنترل‌اش را از دست داده، دیگر قدرت انتخاب ندارد، و برای متوقف‌شدن آزاد نیست. شهوت به یک اعتیاد تبدیل شده است. موقعیت‌مان، مشابه یک معتاد الکلی است که نمی‌تواند دیگر خوردن نوشیدنی (مشروب) الکلی را تحمل کند و باید آن را متوقف کند، اما گرفتار شده است و نمی‌تواند این کار را متوقف کند. همچنین این درباره معتاد جنسی (معتاد به تخدیر جنسی) این‌گونه است، او نمی‌تواند دیگر شهوت را تحمل کند اما نمی‌تواند هم متوقف شود.

بدین‌ترتیب، برای یک معتاد جنسی، هر شکلی از رابطه جنسی با خودش (خود ارضایی - استمنا)، یا با دیگران به غیر از همسر خود، به طور پیش‌رونده‌ای معتادکننده و ویرانگر است. همچنین، ما می‌بینیم شهوت آن نیروی پشت رفتارهای اجباری جنسی‌مان است، و هوشیاری حقیقی در واقع شامل پیروزی پیش‌رونده بر شهوت است. این نتیجه‌گیری‌ها ما را بر روی یک آزمون سختی از تجربیات‌مان و بهبودی (بازیابی) قرار داده است؛ ما گزینه دیگری نداریم. اما دریافته‌ایم پذیرفتن این واقعیت‌ها، کلیدی برای یک آزادی شادی‌بخش و پرشور است که هرگز آن را نمی‌شناختیم.

این بسیاری از افرادی که اجبار یا بی‌اختیاری جنسی‌شان را پذیرفته‌اند اما به سادگی بدنبال کنترل و لذت بردن از آن هستند را دلسرد می‌کند. مشابه یک معتاد به مشروب الکلی که مایل است نوشیدن الکل را کنترل، و از آن لذت ببرد. تا زمانی که به نقطه ناامیدی کشیده نشده‌ایم، تا زمانی که واقعا خواسته‌ایم متوقف شویم اما نتوانسته‌ایم، خودمان را در اختیار این برنامه بهبودی قرار نداده‌ایم. معتادان جنسی گمنام برای آن افرادی است که می‌دانند گزینه دیگری بجز متوقف شدن ندارند، و آگاهی درونی‌شان باید این را به آن‌ها گفته باشد.

هوشیاری جنسی

ما یک راه‌حل داریم که ادعا نمی‌کنیم برای همه کس خوب است، اما آن برای ما کار کرده است. اگر شما خود را مشابه ما می‌دانید و فکر می‌کنید که در مشکل ما شریک هستید، ما هم مایلیم راه‌حل‌مان را با شما در میان بگذاریم. در تعریف هوشیاری ما برای افراد خارج از انجمن معتادان جنسی گمنام صحبت نمی‌کنیم. ما می‌توانیم تنها درباره خودمان صحبت کنیم. برای یک فردی که گرفتار اعتیاد جنسی است و ازدواج کرده، هوشیاری جنسی به معنای نداشتن رابطه جنسی با خود (خودارضایی) یا با فرد دیگری به جز همسر خود است، و برای فردی که ازدواج نکرده، هوشیاری جنسی به معنای رهایی از رابطه جنسی در هر شکل خود است. و برای همه ما، چه مجرد و چه متاهل، هوشیاری جنسی به معنای پیروزی پیش‌رونده بر شهوت است.

کتاب سفید (صفحه ۱۹۱)

 

 

 

 

 بیشتر مطالعه کنید: آیا من یک معتاد جنسی هستم؟

بالا