• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

دوازده سنت

1- منافع مشترك ما بايد در راس قرار گيرد، بهبودی هر يك از ما به يگانگی SA بستگی دارد.

2- در ارتباط با هدف گروهی ما تنها يك مرجع نهايی وجود دارد، خداوند مهربان كه به گونه ممكن خود را بصورت وجدان گروه بيان می‌كند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما می‌باشند و بر ما حكومت نمی‌كنند.

3- تنها نیاز برای عضويت، تمايل به ترك شهوت و هوشياری جنسی است.

4- هر گروه بايد مستقل باشد و به هيچ گروه ديگری وابسته نباشد، مگر در مواردی كه بر ديگر گروه‌ها و يا «معتادان جنسی گمنام» تاثير بگذارد.

5- هر گروه يك هدف اصلي دارد و آن رساندن پيام به معتاد جنسی است، كه هنوز در عذاب است.

6- گروه SA نبايد به حالت رسمی در آيد و به دنبال مسائل مالی باشد و هرگز نبايد اجازه استفاده نام SA را به دیگر گروه‌ها و يا مؤسسه‌ها بدهد. زيرا ممكن است مسائل مالی، ملكی و شهرت ما را از هدف اصلی خود دور كند.

7- هر گروه SA بايد اتکا به خود داشته باشد و كمكی از خارج دريافت نكند.

8- «معتادان جنسی گمنام» بايد به صورت غير حرفه‌ای باقی بماند اما مراكز خدماتی ما می‌توانند كارمندان خاصی استخدام كنند.

9- SA هرگز نبايد سازماندهی شود اما می‌توانيم هيئت‌های خدماتی و يا كميته‌هايی تشكيل دهيم كه مستقيما در برابر گروه مربوط، مسئول باشند.

10- معتادان جنسی گمنام هيچ عقيده‌ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام SA هرگز نبايد وارد به مسائل اجتماعی شود.

11- خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است نه تبليغ، ما بايد هميشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، راديو، فيلم و تلويزيون حفظ كنيم.

12- گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می‌باشد و هميشه ياد آور اين است كه اصول اخلاقی را به خواسته‌های شخصی ترجيح دهيم.

بالا