• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

معتاد جنسی کیست و هوشیاری جنسی چیست؟

ما می‌توانیم تنها درباره خودمان صحبت کنیم. طبیعت معتادان جنسی گمنام، می‌تواند با شناخت آنچه ما معتاد جنسی می‌نامیم، به خوبی فهمیده شود. یک معتاد جنسی خودش را از زمینه آنچه درست یا غلط است خارج کرده است. او کنترل‌اش را از دست داده، دیگر قدرت انتخاب ندارد، و برای متوقف‌شدن آزاد نیست. شهوت به یک اعتیاد تبدیل شده است. موقعیت‌مان، مشابه یک معتاد الکلی است که نمی‌تواند دیگر خوردن نوشیدنی (مشروب) الکلی را تحمل کند و باید آن را متوقف کند، اما گرفتار شده است و نمی‌تواند این کار را متوقف کند. همچنین این درباره معتاد جنسی (معتاد به تخدیر جنسی) این‌گونه است، او نمی‌تواند دیگر شهوت را تحمل کند اما نمی‌تواند هم متوقف شود.

بدین‌ترتیب، برای یک معتاد جنسی، هر شکلی از رابطه جنسی با خودش (خودارضایی)، یا با دیگران به غیر از همسر خود، به طور پیش‌رونده‌ای معتادکننده و ویرانگر است. همچنین، ما می‌بینیم شهوت آن نیروی پشت رفتارهای اجباری جنسی‌مان است، و هوشیاری حقیقی در واقع شامل پیروزی پیش‌رونده بر شهوت است. این نتیجه‌گیری‌ها ما را بر روی یک آزمون سختی از تجربیات‌مان و بهبودی (بازیابی) قرار داده است؛ ما گزینه دیگری نداریم. اما دریافته‌ایم پذیرفتن این واقعیت‌ها، کلیدی برای یک آزادی شادی‌بخش و پرشور است که هرگز آن را نمی‌شناختیم.

این بسیاری از افرادی که اجبار یا بی‌اختیاری جنسی‌شان را پذیرفته‌اند اما به سادگی بدنبال کنترل و لذت بردن از آن هستند را دلسرد می‌کند. مشابه یک معتاد به مشروب الکلی که مایل است نوشیدن الکل را کنترل و از آن لذت ببرد. تا زمانی که به نقطه ناامیدی کشیده نشده‌ایم، تا زمانی که واقعا خواسته‌ایم متوقف شویم اما نتوانسته‌ایم، خودمان را در اختیار این برنامه بهبودی قرار نداده‌ایم. معتادان جنسی گمنام برای آن افرادی است که می‌دانند گزینه دیگری بجز متوقف شدن ندارند، و آگاهی درونی‌شان باید این را به آن‌ها گفته باشد.

 

کتاب سفید - صفحه ۱۹۱

ما یک راه‌حل داریم که ادعا نمی‌کنیم برای همه کس خوب است، اما آن برای ما کار کرده است. اگر شما خود را مشابه ما می‌دانید و فکر می‌کنید که در مشکل ما شریک هستید، ما هم مایلیم راه‌حل‌مان را با شما در میان بگذاریم. در تعریف هوشیاری ما برای افراد خارج از انجمن معتادان جنسی گمنام صحبت نمی‌کنیم. ما می‌توانیم تنها درباره خودمان صحبت کنیم. برای یک فردی که دچار اعتیاد جنسی است و ازدواج کرده، هوشیاری جنسی به معنای نداشتن رابطه جنسی با خود (خودارضایی) یا با فرد دیگری به جز همسر خود است، و برای فردی که ازدواج نکرده، هوشیاری جنسی به معنای آزادی از برقراری هرگونۀ رابطه جنسی است. و برای همه ما، چه مجرد و چه متاهل، هوشیاری جنسی به معنای پیروزی پیش‌رونده بر شهوت است.

نمایش فرم نظردهی
بالا