• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

تفاوت شهوت و غریزه جنسی؟

چرا در گام یک، به جای رابطه جنسی (sex)، ما می‌گوییم در مقابل شهوت (lust) فاقدقدرتیم؟ آیا ما به برخی از شکل‌های رابطه جنسی اعتیاد نداریم؟ ما پاسخ می‌دهیم، بله؛ اما مشکل ما در واقع رابطه جنسی نیست؛ همانطور که مشکل افرادی که بی‌اختیار و بیش از اندازه غذا می‌خورند، در واقع غذا نیست. غذاخوردن و رابطه جنسی، عمل‌های طبیعی‌ای هستند؛ اما به نظر می‌رسد مشکل واقعی در هر دوی این اعتیادها (اعتیاد به غذا و روابط جنسی) چیزی است که ما آن را شهوت می‌نامیم؛ دیدگاه و رفتارهایی که یک غریزه طبیعی را به یک خواسته غیرطبیعی تبدیل می‌کند.

هنگامی که ما سعی می‌کنیم از غذا یا روابط جنسی برای کاهش تنش، تنهایی، عدم امنیت، ترس، فشار، پوشاندن هیجانات‌ مان، ایجاد حس سر زندگی، برای خلاصی از مشکلات، یا ارضای گرسنگی روحی‌مان استفاده کنیم، یک اشتیاق غیرطبیعی برای استفاده غلط از غرایز طبیعی‌مان ایجاد می‌کنیم. در این حال، غرایز نه تنها شدیدتر از حالت طبیعی می‌شوند، بلکه به چیزهای کاملاً متفاوتی تبدیل می‌گردند. غذا خوردن و روابط جنسی، به یک بعد متفاوت وارد می‌شود؛ آن‌ها به یک جزء غیرطبیعی ذهنی و روحی تبدیل می‌گردند. بنابراین، اعتیاد جنسی در واقع اعتیاد به شهوت است و نه در حالت کلی اعتیاد به یک عمل یا رفتار فیزیکی خاص.

شهوت، آن دیدگاه و موقعیت ذهنی‌ای است که عامل کنترل کننده در اعتیاد ماست. این می‌تواند همچنان دلیل این موضوع باشد که چرا افراد در بیش از یک زمینه خاص معمولا از خود شهوت نشان می‌دهند. آن‌‌هایی از ما که علاوه بر شهوت به مواد یا چیزهایی دیگر نیز اعتیاد داشته‌اند، متوجه شده‌اند که همچنین به ذهنیت‌ها و احساسات منفی نیز معتاد هستند. 

«به خاطر می‌آورم وقتی شهوت را کنار گذاشتم، الکل، داروهای آرام‌بخش، خشم و رنجش مانند یک آتشفشان مسدودشده، شروع به انفجار و بیرون آمدن کردند. به خاطر می‌آورم به نظرم می‌رسید که کنترل شهوت باید شبیه تلاش برای کنترل یک تکه ژله باشد؛ وقتی بر روی قسمتی از آن فشار می‌آوری، آن از جای دیگری بیرون می‌زند. یا مشابه تلاش برای جلوگیری از تونل زدن یک موش صحرایی در قسمتی از زمین؛ جلوی آن را از یک طرف می‌گیری، اما او این کار را از نقطه‌ای دیگر آغاز می‌کند»

ممکن است افراد به همان صورت حساسیت به گرده گل‌ها، توت‌فرنگی‌ و یا گربه‌ها، به روابط جنسی یا غذاخوردن آلرژی پیدا نکنند، اما این ممکن است که ما به شهوت کردن در مورد غذا و یا رابطه جنسی دچار حساسیت بی‌جا شویم. استفاده بدون علت از غریزه طبیعی جنسی، برای هدف‌های غیرعادی، حساسیت ما به برانگیختگی‌های جنسی را، به شکل افزایشی، زیادتر می‌کند؛ تا بدین موقعیت که یک تصور یا نگاه معمولی هم می‌تواند در ما احساس اجبار و نیاز به رابطه جنسی را ایجاد کند.

برای یک معتاد جنسی، شهوت مشابه یک سم است. به همین علت است که در بهبودیافتن از اعتیادجنسی، موضوع اصلی روحانی و ذهنی است و نه صرفا فیزیکی. به همین علت، تغییر نگرش و طرز فکر ما برای بهبود یافتن از اعتیاد جنسی، حیاتی است.

 

کتاب سفید، صفحه 40

مطالبی از نشریات، در کانال تلگرام : t.me/SAPERSIAN

بالا