• آدرس جلسات ایران:  آقایان  ۶۰ ۲۰۰ ۶۰ ۰۹۹۰ -  بانوان   ۱۳ ۲۰۰ ۲۳ ۰۹۹۰

تفاوت شهوت و غریزه جنسی؟

چرا در گام یک، به جای غریزه جنسی (Sex)، ما می‌گوییم در مقابل شهوت (Lust) فاقدقدرتیم؟ آیا ما به برخی از شکل‌های غریزه جنسی اعتیاد نداریم؟

ما پاسخ می‌دهیم، بله؛ اما مشکل ما در واقع غریزه جنسی نیست؛ همانطور که مشکل افرادی که بی‌اختیار و بیش از اندازه غذا می‌خورند، در واقع غذا نیست. غذاخوردن و غریزه جنسی، کارکردهایی طبیعی هستند؛ اما به نظر می‌رسد مشکل واقعی در هر دوی این اعتیادها (اعتیاد به غذا و روابط جنسی) چیزی است که ما آن را شهوت می‌نامیم - نگرشی که یک غریزه طبیعی را به خواسته‌هایی غیرطبیعی تبدیل می‌کند.

هنگامی که ما سعی می‌کنیم از غذا یا غریزه جنسی برای کاهش تنش، تنهایی، عدم امنیت، ترس، فشار، پوشاندن هیجانات‌ مان، ایجاد حس زندگی، خلاصی از مشکلات، یا ارضای گرسنگی روحی‌مان استفاده کنیم، یک اشتیاق غیرطبیعی برای استفاده غلط از غرایز طبیعی‌مان ایجاد می‌کنیم. در این حال، غرایز نه تنها شدیدتر از حالت طبیعی می‌شوند، بلکه به چیزهای کاملاً متفاوتی تبدیل می‌گردند. غذا خوردن و غریزه جنسی، به یک بعد متفاوت وارد می‌شود؛ آن‌ها به یک جزء غیرطبیعی ذهنی و روحی تبدیل می‌گردند. بنابراین، اعتیاد جنسی در واقع اعتیاد به شهوت است و نه در حالت کلی اعتیاد به یک عمل یا رفتار فیزیکی خاص.

شهوت، آن دیدگاه و موقعیت ذهنی‌ای است که عامل کنترل کننده در اعتیاد ماست. این می‌تواند همچنان دلیل این موضوع باشد که چرا افراد در بیش از یک زمینه خاص معمولا از خود شهوت نشان می‌دهند. آن‌‌هایی از ما که علاوه بر شهوت به مواد یا چیزهایی دیگر نیز اعتیاد داشته‌اند، متوجه شده‌اند که همچنین به ذهنیت‌ها و احساسات منفی نیز معتاد هستند. 

«به خاطر می‌آورم وقتی شهوت را کنار گذاشتم، الکل، داروهای آرام‌بخش، خشم و رنجش مانند یک آتشفشان مسدودشده، شروع به انفجار و بیرون آمدن کردند. به خاطر می‌آورم به نظرم می‌رسید که کنترل شهوت باید شبیه تلاش برای کنترل یک تکه ژله باشد؛ وقتی بر روی قسمتی از آن فشار می‌آوری، آن از جای دیگری بیرون می‌زند. یا مشابه تلاش برای جلوگیری از تونل زدن یک موش صحرایی در قسمتی از زمین؛ جلوی آن را از یک طرف می‌گیری، اما او این کار را از نقطه‌ای دیگر آغاز می‌کند»

ممکن است افراد به به غریزه جنسی یا غذا، به همان صورت حساسیت به گرده گل‌ها، توت‌فرنگی‌ یا گربه‌ها، آلرژی پیدا نکنند، اما این ممکن است ما به شهوت‌کردن برای غذا یا غریزه جنسی دچار حساسیت شویم. استفاده بی‌جا از غریزه طبیعی جنسی، برای هدف‌های غیرطبیعی و غیرقابل خاتمه، حساسیت ما را به برانگیختگی‌های جنسی، به شکل افزایشی، زیادتر می‌کند؛ تا بدین صورت که یک فکر یا نگاه ساده هم می‌تواند برای ما اجبار ایجاد کند.

برای یک معتاد به روابط جنسی، شهوت سم است. به همین دلیل است که در بهبودیافتن از اعتیادجنسی، مشکل واقعی ذهنی و فراجسمی است و نه صرفا جسمی. این دلیل آن است که چرا تغییر نگرش حیاتی است.

 

کتاب سفید، صفحه 40

مطالبی از نشریات، در کانال تلگرام : t.me/SAPERSIAN

بالا